Luokanopettajiksi opiskelevat kävivät dialogia taiteen kanssa ja kokosivat näyttelyn