Tekeillä olevan tutkimuksen mukaan työyhteisö koetaan positiiviseksi, jos siellä voi puhua vaikeistakin työasioista