Työllisyys kohentui erityisesti humanistisilla ja luonnontieteiden aloilla