Tutkija pitää erikoisena sitä, että autoilua joko ehdottomasti kannatetaan tai vastustetaan jopa samoilla perusteilla