AFinLAn syyssymposium 2016

Alkaa
Päättyy
Paikka

Pinni B-rakennus, osoite: Kanslerinrinne 1.

Järjestäjä(t)

Kieli-, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL) 

Kielitieteilijät eriarvoistumisen äärellä

Lähes kaksisataa tutkijaa ja opettajaa sekä kielikoulutuksen, kielitaidon arvioinnin ja kielikoulutuspolitiikan asiantuntijaa kokoontuu Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen eli AFinLAn syyssymposiumiin.

Tämänsyksyisen symposiumin teemana on ”Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa”.

Symposium on monikielinen.

Symposiumin pääpuhujat ovat professorit Steven Thorne (Portland State University), Christine Hélot (Strasbourgin yliopisto) ja erityisasiantuntija Ulla Tiililä (Kotimaisten kielten keskus). Heidän luentonsa valottavat yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen ja kielikysymysten välisiä suhteita eri näkökulmista.

Thorne käsittelee esityksessään uusia kielenkäytön ja -oppimisen ympäristöjä ja keskittyy erityisesti teknologiavälitteiseen kielenopetukseen toisen ja vieraan kielen oppimisen konteksteissa.

Hélot puolestaan tarkastelee kielitietoisuutta osana monikielistyvien koulujen arkea ja opettajankoulutusta ja tuo näkökulmia siihen, miten (moni)kielitietoisuus paitsi voimaannuttaa oppilaita myös edistää koulujen ja kotien välistä yhteistyötä.

Tiililän esitys käsittelee kielityön roolia julkisissa palveluissa ja niiden kehittämisessä. Hän tarkastelee erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikan kielikäytänteitä ja analysoi niiden yhteyttä yhteiskunnalliseen eriarvoistumiskehitykseen.

AFinLAn syyssymposium on soveltavan kielitieteen vuosittainen päätapahtuma Suomessa. Pääpuhujien esitysten lisäksi symposiumin ohjelmassa on esitelmiä, temaattista kollokvioita ja posteriesityksiä, kaikkiaan noin 130.

Lisätietoja ja tarkempi ohjelma symposiumin verkkosivuilta

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunta:
Yliopistonlehtori Niina Lilja (pj.) puh. 050 307 0589
Yliopistonlehtori  Suvi Honkanen
Yliopistonlehtori  Marja Kivilehto
Lehtori Sirkku Latomaa  
Väitöskirjatutkija Emilia Luukka
Yliopisto-opettaja Olga Nenonen
Yliopisto-opettaja Laura Pihkala-Posti  

AFinLA ry.         
pj. Minna Suni
Yhdistyksen verkkosivut

 

Lisätietoja

afinla@uta.fi
Yliopistonlehtori Niina Lilja, niina.lilja@uta.fi
Minna Suni, pj@afinla.fi