Aikuiskasvatus ilman rajoja

Alkaa
Alkaa kello
14.00
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Tampereen yliopisto, Virta-rakennuksen 3. kerros, Edu´s Café, Åkerlundinkatu 5.

Järjestäjä(t)

Kasvatustieteiden tiedekunnan EquJust-tutkimusryhmä, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma sekä Let's Work Together -toimintaryhmä

Aikuiskasvatus ilman rajoja - Avoin keskustelutilaisuus Tampereen yliopistossa 24.5.2018

Millaisia ovat aikuiskasvatuksen rajat ja kuuluuko koulutus kaikille?

Keskustelun avaa Tallinnan yliopiston aikuiskasvatuksen professori Larissa Jögi, joka vierailee parhaillaan Tampereen yliopistossa ja EquJust-tutkimusryhmässä. Professori Jögi vastaa Tallinnan yliopistossa kansainvälisestä maisteriohjelmasta Adult Education for Social Change ja toimii ESREAn aikuiskasvattajien professionaalistumista tutkivan verkoston yhtenä vetäjänä.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman ja Let's Work Together -toimintaryhmän kanssa.

Tervetuloa kommentoimaan ja jakamaan kokemuksia aikuiskasvatuksen rajoista ja rajojen avaamisesta!

Ajankohta ja paikka:

Torstai 24.5. klo 14:00-16:00 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksessa, Åkerlundinkatu 5.Tilaisuus järjestetään Edu´s Cafe´ssa, Virta-rakennuksen 3. kerroksessa.

 

Adult education without borders – Open discussion in Tampere University 24th of May

What are the borders of adult education and is it open for all? What kind of solutions are requested and suggested?

The Open discussion starts with statement by Larissa Jögi, professor of adult education from University of Tallinn. She is currently visiting University of Tampere and EquJust research group. Professor Jögi is responsible for international Master Programme Adult Education for Social Change and acts as one of the conveners of ESREA´s research network on professionalisation of adult educators.

The event is organized together with Freedom and Responsibility of Liberal Adult Education -program and Let´s Work Together -action group.

You are warmly welcome to participate and share your comments and experiences about closures and openings of adult education!

Venue and time:

Thursday 24th of May at 2 pm – 4 pm in Tampere University, Virta-building, Åkerlundinkatu 5.

Event is organized in Edu´s Café, on the 3rd floor of Virta-building.