Älykäskaupunki ja alustatalouden mittaamisen haasteet

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Päättyy
Päättyy kello
16.15
Paikka

Pinni B -rakennus nh 3032, (Kanslerinrinne 1)

Järjestäjä(t)

Avoimet innovaatioalustat ja
Massadata kaupunkiympäristön kehittämisessä -hankkeet

Fiksut kaupungit ja alustat ovat viime aikoina korostuneet useiden kaupunkien kehittämissuunnitelmissa ja toiminnassa. Taustalla on teknologian muutos ja ennen kaikkea halu ja kyky ottaa digitalisoitunut ympäristö entistä paremmin hyötykäyttöön, mutta myös laajemmat talouden ja yhteiskunnan muutokset. Olennainen osa sekä muutoksen ymmärtämistä sekä sen johtamista on toiminnan vaikutusten mittaaminen ja arviointi.  

Tästä teemasta järjestetään 6Aika –hankkeiden ”Avoimet innovaatioalustat” ja ”Massadata kaupunkiympäristön kehittämisessä” toimesta avoin keskustelutilaisuus, jossa esitetään neljä erilaista näkökulmaa alustatalouden ja älykkään kaupungin toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja mittaamiseen.

Keskustelutilaisuuden ohjelma:

  • 13.00 Avaus, Mika Raunio, TaSTI, TaY
  • 13.10 – 13.50 Lyhyt katsaus tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamiseen taloustieteessä, tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Synergos, TaY
  • 13.50 – 14.30 Avointen innovaatioalustojen mittaamisen haasteet, erikoistutkija Mika Raunio & Nadja Nordling, TaSTI, TaY
  • 14.30 -15.10 Miten älykkään kaupungin toimintaa mitataan? prof. Miimu Airaksinen, VTT
  • 15.10 – 15.50 ”Digitaaliset alustat ja niiden hyödyntämisen vaikeus”. prof. Samuli Pekkola Tuotantotalous ja tietojohtaminen, TTY
  • 15. 50 – 16.00 Loppukeskustelu, Mika Raunio


Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumistanne oheisen Lyyti-linkin kautta.

Tervetuloa!

 

Lisätietoja

Mika Raunio, mika.m.raunio@uta.fi, 050 318 6197
Olli-Pekka Ruuskanen, olli-pekka.ruuskanen@uta.fi, 040 190 9781