Älykaupunki

Alkaa
Alkaa kello
10.00
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Linna-rakennus  ls 5026 (Kalevantie 5).

Järjestäjä(t)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja Viestintätieteiden tiedekunta

Smart city

Monitieteinen seminaari avaa näkökulmia kaupunkien tietoteknologiavetoiseen kehittämiseen.

 Älykaupunki – ’Smart city’ – on urbaania tulevaisuutta linjaava konsepti ja brändi, jota globaalit teknologiayritykset, kuten  Cisco, HP ja IBM, vievät näyttävästi eteenpäin eri puolilla maailmaa yhteistyössä muiden yritystoimijoiden ja julkisen sektorin kanssa. Suomessa puolisen tusinaa kaupunkia – Helsinki, Vantaa, Espoo Tampere, Turku, Jyväskylä ja Oulu – on julistautunut ’smart cityksi’, fiksuksi kaupungiksi, tavoitteenaan hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia kaupunkikehittämisen osa-alueilla energiasta ja liikenteestä rakentamiseen, ympäristöön, terveydenhuoltoon ja paikallisdemokratiaan.
 
Haemme seminaarissa eri tieteenaloilta ponnistaen otetta siitä, mitä kaupunkien älykehittäminen oikeastaan pitää sisällään. Seminaaripuhujat virittävät pohjaa keskustelulle muun muassa pohtimalla millaista kaupunkitilaa läpikotainen tietoteknistyminen käytännössä edistää. Entä mitä paljon puhuttu lisätty todellisuus tarkoittaa urbaanissa ympäristössä, ja miten aistein havaittavan maailman teknologiavälitteinen laajentaminen kytkeytyy kysymykseen kehollisena kontrollina ilmenevästä vallasta? Onko ’smart city’ ylipäätään sama kaupunki kaikille vai uusintaako se vakiintuneita eriarvoisuuden rakenteita tai kenties jopa luo uusia? Millä tavoin kaupunkilaiset ovat – tai voisivat olla – osapuolia kaupunkien älykkäässä suunnittelussa ja kehittämisessä? Ja millaisena älykaupunki hahmottuu kadun tasalta, käyskentelijän kokemana?  
 
Seminaari on osa Tieteen ja teknologian tutkimuksen seminaarisarjaa, johon sisältyy neljä vuosittaista tilaisuutta. Sarjan järjestämisestä vastaavat Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) ja Viestintätieteiden tiedekunta (COMS), ja mukana yhteistyössä on myös TTY (tietojohtaminen, arkkitehtuuri).
 
 
Ohjelma
 
klo 10:00–12:30

  •  Ari Hynynen (TTY, arkkitehtuuri), Älykaupungin tilalliset edellytykset ja mahdollisuudet. Case suomalaiset asemanseudut
  • Johanna Ylipulli (OY, kulttuuriantropologia), Pohjoisia utopioita ja arkea: Ubiikki tietotekniikka, virtuaalimaailmat ja lisätty todellisuus älykaupunki Oulussa
  • Jaana Parviainen (TaY, SOC/filosofia), Älykaupungin teknologiset kerrostumat: Ruumiillisuus, lisätty todellisuus ja algoritminen valta
     

klo 13:30–16
 

  • Virpi Oksman (VTT), Kansalaiset hyvää kaupunkia innovoimassa: Kokemuksia osallistuvan suunnittelun välineistä ja menetelmistä
  • Jukka Viljanen (TaY, JKK/julkisoikeus), Ihmisoikeusystävällinen Smart City? Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulma kaupunkien älykehittämiseen
  • Tuomo Särkikoski (TaY, SOC/sosiologia), olo. tila. äly. kaupunkikäyskentelyn sosiotekninen logiikka
     

Tervetuloa!

 

Lisätietoja

professori Seija Ridell     
050 318 5944
seija.ridell@uta.fi