β-hiilihappoanhydraasit ovat uusia diagnostiikan ja hoidon kohdemolekyylejä loisinfektioissa

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

MSc Reza Zolfaghari Emamehin väitöstilaisuus

β-Carbonic Anhydrases: Novel targets for diagnosis and treatment of parasitic infections (β-hiilihappoanhydraasit ovat uusia diagnostiikan ja hoidon kohdemolekyylejä loisinfektioissa)

Väitöskirja kuuluu lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Jan Andersson (Uppsalan yliopisto, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Seppo Parkkila.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

β-hiilihappoanhydraasit ovat uusia diagnostiikan ja hoidon kohdemolekyylejä loisinfektioissa

Hiilihappoanhydraasit (CA) ovat entsyymejä, jotka luokitellaan kuuteen eri entsyymiperheeseen: α, β, γ, δ, ζ ja η. Nämä entsyymit ovat tärkeitä monissa fysiologisissa ja biokemiallisissa reaktioissa soluissa ja elimistössä. β-CA entsyymejä esiintyy monissa loisissa kuten eräissä loishyönteisissä ja madoissa, mutta se puuttuu ihmisiltä ja muilta nisäkkäiltä. Siksi onkin ehdotettu, että β-CA-entsyymejä voitaisiin käyttää sekä diagnostiikan että hoidon kohdemolekyyleinä ja hoidolla olisi lisäksi mahdollisimman vähäiset sivuvaikutukset ihmisiin ja muihin nisäkkäisiin.

Tässä tutkimuksessa, tunnistimme 52 uutta β-CA entsyymiä loisilla ja tuotimme Ascaris-madon β-CA entsyymin geenitekniikan avulla hyönteissoluissa. Kehitimme myös β-CA-geenin tunnistamiseen perustuvan diagnostisen menetelmän, jonka avulla voidaan tunnistaa Trichinella-loinen lihanäytteistä.

Tuoreimmat tutkimustuloksemme osoittivat, että parasiittien β-CA geenit ovat peräisin bakteereista ja tämä horisontaalinen geenien siirtyminen on pitkään jatkuneen evoluution tulosta.

                                               ******

Reza Zolfaghari Emameh on syntynyt Tehranissa Iranissa ja hän on suorittanut MSc -tutkinnon Tarbiat Modaresin yliopistossa Tehranissa Iranissa.

Zolfaghari Emamehin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2217, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0241-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1717, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0242-9, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Reza Zolfaghari Emameh, Puh. +358 46 882 8000, amameh54@yahoo.com, http://tissuebiology.com/personnel/