Bronkioliitti imeväisiässä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, luentosali F025, Arvo Ylpön katu 34

Paula Heikkilä kuva:Jonne Renvall

TtM Paula Heikkilän väitöstilaisuus

Bronchiolitis in Infancy : Hospitalisation costs and cost-effectiveness of high flow oxygen therapy and hypertonic saline inhalations (Bronkioliitti imeväisiässä : Sairaalahoidon kustannukset ja korkeavirtaushappihoidon sekä hypertonisten keittosuolaliuosinhalaatioiden kustannusvaikuttavuus)

Väitöskirja kuuluu lastentautiopin alaan.

Vastaväittäjänä on professori Marjukka Mäkelä (Kööpenhaminan yliopisto, Tanska). Kustoksena toimii professori Matti Korppi.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Bronkioliitin sairaalahoitojen kustannukset ja hoitojen vaikuttavuus

Bronkioliitti eli ilmatiehyttulehdus määritellään alahengitystieinfektion aiheuttamaksi hengitysvaikeudeksi. Tyypillisimmin bronkioliittia esiintyy alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla ja Suomessa yläikärajana pidetään 12 kuukauden ikää. Bronkioliitti on viruksen aiheuttama infektio, joka alkaa tavallisilla ylähengitystieinfektion oireilla – nuhalla ja yskällä. Muutaman päivän kuluessa oireet hankaloituvat.
 
Useat lapset päätyvät bronkioliitin takia sairaalahoitoon vuosittain. Sairaalahoidossa keskitytään vähentämään lapsen hengitystyötä ja varmistamaan ravitsemus. Uutena, lupaavana hoitomuotona on esitetty korkeavirtaushappihoitoa, jonka avulla voidaan tukea lapsen hengitystä. Toinen viime vuosina lupaavana pidetty hoitomuoto on hypertoniset keittosuolaliuosinhalaatiot. Myös niiden avulla on pyritty helpottamaan lapsen hengitystä. Aiempien tutkimusten mukaan bronkioliitin hoidossa ei ole havaittu olevan hyötyä muista lääkkeistä, kuten antibiooteista, kortisonista tai astmalääkkeistä.
Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin bronkioliitin sairaalahoidon kustannuksia Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2000-2012 välillä. Selvitetyt kustannukset perustuvat sairaalan kuntalaskutukseen, ja ne on laskettu erikseen polikliiniselle hoidolle, vuodeosastohoidolle sekä tehohoidolle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin korkeavirtaushappihoidon kustannusvaikuttavuutta perinteiseen lisähapenantoon verrattuna mallintavalla kustannusvaikuttavuusanalyysilla, sekä hypertonisten keittosuolaliuosinhalaatioiden kustannuksia ja vaikuttavuutta normaaleihin, isotonisiin keittosuolaliuosinhalaatioihin verrattuna meta-analyysilla ja mallintavalla kustannusvaikuttavuusanalyysilla.

Tutkimuksessa havaittiin, että sairaalahoidon hoitojaksokohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 8 061€, kun hoitoon liittyi tehohoitojakso, 1 834€, kun hoito oli toteutettu vuodeosastolla ja 359€, kun hoitoa oli annettu vain polikliinisesti. Korkeammat kustannukset olivat yhteydessä pidempään sairaalahoidon kestoon, erityisesti tehohoidon kestoon sekä potilaskohtaisista ominaisuuksista enneaikaiseen syntymään ja nuorempaan ikään sairastumishetkellä.

Korkeavirtaushappihoidon havaittiin mallintavan tutkimuksen mukaan olevan sekä vaikuttavampi että edullisempi hoitomuoto perinteiseen lisähapenantoon verrattuna. Hypertoniset keittosuolaliuosinhalaatiot puolestaan olivat vain hieman edullisempia verrattuna normaaleihin keittosuolaliuosinhalaatioihin. Niiden vaikuttavuus on laskenut uusien tutkimustulosten myötä jopa olemattomaksi.

Bronkioliitin sairaalahoidosta kustannuksia kertyy erityisesti tehohoidosta. Korkeavirtaushappihoito näyttää vähentävän tehohoidon tarvetta ja siten myös sairaalahoidon kustannuksia. Lisäksi se vaikuttaa olevan turvallinen hoito lapselle. Tutkimuksia korkeavirtaushappihoidosta on kuitenkin tehty vasta vähän ja siksi sen käyttöä bronkioliitin hoidossa on edelleen tärkeää tutkia. Hypertonisia keittosuolaliuosinhalaatioita ei pitäisi enää käyttää rutiinisti sairaalahoidossa. Niillä saatava hyöty on niin vähäistä, ettei käytöllä synny todellisia säästöjä sairaalahoidossa. Lisäksi ne eivät välttämättä edes helpota lapsen vointia.  

                                          ******

Heikkilän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2320, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1824, Tampere University Press 2017.