Eleohjattavien näyttöjen suunnittelu, sijoitus ja arviointi

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

Ville Mäkelä

FM Ville Mäkelän väitöstilaisuus

Design, Deployment, and Evaluation of Gesture-Controlled Displays in Ubiquitous Environments (Eleohjattavien näyttöjen suunnittelu, sijoitus ja arviointi)

Väitöskirja kuuluu vuorovaikutteisen teknologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Nigel Davies (Lancasterin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Markku Turunen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Eleohjaus mahdollistaa teknologian käytön uudenlaisilla, suoraviivaisilla ja miellyttävillä tavoilla

Eleohjaus on jännittävä ja ainutlaatuinen tapa käyttää teknologiaa, ja ratkaisee monenlaisia tarpeita uusilla ja tehokkailla tavoilla. Kuvittele käveleväsi ostoskeskuksen halki, ja jossain kaukaisella digitaalisella näytöllä huomaat sinua kiinnostavaa sisältöä. Mitä jos voisit ”vetää” sisällön omaan matkapuhelimeesi yksinkertaisella käsieleellä, koskaan pysähtymättä ja koskaan ottamatta matkapuhelinta taskustasi? Tämä oli yksi tässä väitöskirjassa toteutetuista visioista, ja sen havaittiin johtavan positiiviseen ja vaikuttavaan käyttäjäkokemukseen. Toteutuksen keskiössä ovat teknologian innovatiivinen soveltaminen sekä hyvä eleellisen vuorovaikutuksen suunnittelu.

Tämän vision mahdollistamiseksi piti kuitenkin vastata monenlaisiin haasteisiin. Eleohjaus ei ole erityisen yleistä: eleiden suunnitteluun ei ole yleispäteviä suuntaviivoja, eikä niiden käyttäjäkokemuksesta ja todellisesta potentiaalista ole juuri aiempaa tietoa. Eleohjauksen harvinaisuus selittyy osaksi sillä, että interaktiivisten näyttöjen sijoittaminen urbaaneihin ympäristöihin on haastavaa. Monet ulkoiset tekijät, kuten sääolosuhteet, ihmiset ja muu teknologia vaikuttavat niiden toimintakykyyn ja käyttöön. Tämä pätee erityisesti eleohjattaviin näyttöihin, sillä niiden toiminta perustuu liiketunnistimiin, jotka ovat herkkiä ja vaativat usein ihanteelliset olosuhteet toimiakseen. Myös, eleohjattavien järjestelmien ja niiden kanssa vuorovaikuttamisen perusteellinen arviointi nykyisillä tutkimusmenetelmillä on haastavaa ja aikaavievää – ja vuorovaikutuksen arviointi on toki tärkeä osa minkä tahansa vuorovaikutteisen järjestelmän kehitystä.

Tämän väitöskirjan päätavoitteena oli tutkia merkityksellisen ja suoraviivaisen elevuorovaikutuksen suunnittelua, toteutusta ja käyttäjäkokemusta sekä selvittää, miten elevuorovaikutusta hyödyntäviä järjestelmiä voidaan onnistuneesti sijoittaa ja tutkia monimuotoisissa ympäristöissä. Tutkimuksen toteuttamiseksi suunniteltiin ja kehitettiin neljä eleohjattavaa informaationäyttöä, joista kaksi mahdollisti paitsi näytön sisällön tutkimisen käsieleitä käyttäen, myös sisällön siirtämisen käyttäjän omaan mobiililaitteeseen.

Tutkimus johti kolmeen päätulokseen. Ensiksi tutkimus tunnistaa ulkoisia tekijöitä, jotka häiritsevät interaktiivisten näyttöjen toimintaa ja käyttöä, ja tarjoaa suuntaviivoja näiden tekijöiden havaitsemiseen ja hallintaan. Toiseksi tulokset osoittavat, että interaktiivisten näyttöjen käyttöä voidaan arvioida laajamittaisesti ja aikaa säästäen hyödyntämällä puoliautomaattista, lokipohjaista arviointimenetelmää. Kolmanneksi tutkimus tarjoaa ohjeita sekä tekniikoita onnistuneen ja selkeän eleellisen vuorovaikutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Yleisesti tulokset osoittavat, että eleohjaus voi tarjota vaikuttavan käyttäjäkokemuksen sekä suoraviivaistaa erityisesti vuorovaikutustilanteita, joissa on tarve siirtää sisältöä interaktiiviselta näytöltä omaan mobiililaitteeseen. Eleohjauksessa on haasteistaan huolimatta runsaasti potentiaalia, erityisesti yhdistettynä innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin sekä hiljalleen kehittyvään teknologiaan.  

                                          ******

Mäkelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, 27, Tampereen yliopisto, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1886, Tampere University Press 2018.