Enterovirusten epidemiologia ja niiden yhteys tyypin 1 diabetekseen Suomessa

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Paikka

Arvo-rakennus, luentosali F025, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

FM Hanna-Riikka Honkasen väitöstilaisuus

Epidemiology of enteroviruses and their association with type 1 diabetes in Finland (Enterovirusten epidemiologia ja niiden yhteys tyypin 1 diabetekseen Suomessa)

Väitöskirja kuuluu virologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Joakim Dillner (Karoliininen instituutti, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Heikki Hyöty.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Enterovirusten epidemiologia ja niiden yhteys tyypin 1 diabetekseen Suomessa

Enterovirukset ja rinovirukset kuuluvat samaan virusperheeseen. Ne ovat yleisiä taudinaiheuttajia koko maailmassa ja ne voivat aiheuttaa monia erilaisia tauteja. Suurin osa infektioista on oireettomia tai lieväoireisia, kuten nuhakuume. Rinovirukset on yhdistetty myös vakavampiin hengitystieoireisiin kuten astmaan ja keuhkokuumeeseen ja enterovirukset voivat puolestaan aiheuttaa mm. aivokalvontulehdusta, sydäntulehdusta, enterorokkoa ja halvauksia. Lisäksi enterovirukset on liitetty kroonisiin tauteihin kuten tyypin 1 diabetekseen.

Tyypin 1 diabetes aiheutuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta, minkä seurauksena tarvitaan elinikäinen insuliinihoito. Taudin puhkeamista edeltää oireeton vaihe, jonka merkkiaineita ovat veressä esiintyvät diabetekseen yhdistetyt autovasta-aineet. Tämän oireettoman jakson pituus on yksilöllistä ja vaihtelee muutamasta kuukaudesta jopa vuosikymmeniin. Tapahtumaketju, joka johtaa sairastumiseen on vielä osin epäselvä. Perimä määrittelee taipumuksen sairastua mutta myös ympäristötekijöillä on tärkeä merkitys. Enteroviruksia on jo pitkään pidetty yhtenä todennäköisimmistä ympäristöperäisistä diabeteksen riskitekijöistä.

Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli kartoittaa entero- ja rinovirusten esiintyvyyttä Suomessa pienillä lapsilla. Lisäksi se pyrki selvittämään, liittyykö enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen välinen yhteys joihinkin enterovirusten alatyyppeihin. Tällaisten enterovirustyyppien tunnistaminen on tärkeää, sillä se avaisi uusia mahdollisuuksia tautimekanismien selvittämiselle ja mahdollisesti myös suojaavan rokotteen kehittämisen.

Tulokset osoittivat, että useita enterovirustyyppejä kiertää Suomessa ja osa niistä on hyvin yleisiä ja toisaalta osa on harvinaisempia kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi laajoja enterorokkoepidemioita Aasiassa aiheuttanutta enterovirusalatyyppiä (enterovirus 71) havaittiin Suomessa vain vähän. Rinovirukset, esiintyivät runsaslukuisina, ja vaikka niiden uskotaan aiheuttava vain hengitystieinfektioita, niitä havaittiin yleisesti myös ulostenäytteistä. Enterovirusten ja tyypin 1 diabetekseen johtavan tautiprosessin yhteyttä tutkittiin kahdessa tutkimuksessa. Ensimmäisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että yksi enterovirusalatyyppi on mahdollinen tautiprosessin käynnistymiseen liittyvä virus. Toisessa tutkimuksessa havaittiin tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla tai esidiabetesvaiheessa olevilla lapsilla enemmän enterovirusinfektioita ennen kuin ensimmäinen diabetekseen yhdistetty autovasta-aine havaittiin. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat aiemmin saatuja tuloksia enterovirusten yhteydestä tyypin 1 diabetekseen johtavan prosessin käynnistymiseen ja tuloksia voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyntää enterovirusinfektioilta suojaavien rokotteiden kehittämisessä.

                                               ******

Hanna-Riikka Honkanen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Honkasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2226, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0264-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1726, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0265-8, ISSN 1456-954X.

Lisätietoja

Hanna-Riikka Honkanen, Puh. 040-753 3620, hanna.honkanen@uta.fi