Härmälänranta-kurssin seminaari

Alkaa
Alkaa kello
12.15
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Linna-rakennus, ls K103 (Kalevantie 5)

Järjestäjä(t)

Opiskelijat esittelevät Härmälänrannan kurssitöiden tuloksia.

Miten ihmiset haluavat asua? Tervetuloa kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan.

Seminaarissa käydään läpi opiskelijoiden esityksiä, joiden pohjana on Härmälänrannan asukkaiden kanssa pidetyt valokuvapajat. Valokuvapajoissa käytiin läpi asumiseen liittyviä toiveita ja sitä, mikä koetaan asumisen kannalta merkitykselliseksi - erityisesti uusien asuinalueiden suunnittelu voisi hyötyä näistä tiedoista. Lisäksi yksi ryhmä on haastatellut Härmälänrannan rakentajia ja suunnittelijoita.
 
Valokuvapajat, asiantuntijahaastattelu ja seminaari ovat osa Tampereen yliopiston Kaupunkien maankäytön pelikenttä-nimistä kurssia. Kurssi on osa DAC-projektia (http://www.agilecities.fi), joka tutkii kaupunkikehittämistä ja kaupungin muutosta tarjoten kestäviä ratkaisuja mm. täydennysrakentamiseen.

Tarjolla on kahvia sekä pientä suolaista ja makeaa purtavaa. Tilaisuuteen ei ole erillistä ilmoittautumista.

 

Lisätietoja

Opiskelija
Miki Mäkelä
Makela.Miki.V@student.uta.fi