Innovaatiot regeneratiivisessa lääketieteessä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

DI Tuomo Heinosen väitöstilaisuus

Innovations in Regenerative Medicine: Science fiction or a potential new industry? (Innovaatiot regeneratiivisessa lääketieteessä: vain kuvitelmaa vai mahdollinen uusi teollisuudenala?)

Väitöskirja kuuluu aluetieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Saku Mäkinen (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Sotarauta.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Innovaatiot regeneratiivisessa lääketieteessä

Regeneratiivinen lääketiede on uusi tapa hoitaa potilaita lääkehoidon ja kirurgian ohella. Regeneratiivinen lääketiede sisältää tuotteita ja palveluita kaikista terveydenhuollon osa-alueista, kuten lääkkeistä, biologisista lääkkeistä, lääkintälaitteista ja soluterapioista. Globaali soluterapiateollisuus on vasta kehittymässä ja vaikka regeneratiivinen lääketiede tukeutuu myös ei-solupohjaisiin hoitoihin, kantasolupohjaiset tuotteet ja palvelut tarjoavat joitain kiinnostavimpia mahdollisuuksia aikaisemmin hoitamattomien sairauksien hoitamiseen.

Tässä väitöskirjassa tarkastelun kohteena ovat erityisesti kantasolupohjaiset tuotteet ja palvelut. Päätutkimuskysymys on miten akateemiseen tutkimukseen perustuvat innovaatiot syntyvät ja miten niistä voi syntyä uutta liiketoimintaa ja hoitomuotoja regeneratiivisen lääketieteen alalla.

Teoreettisesti tutkimus pohjautuu innovaatiojärjestelmiin, innovaatiokirjallisuuteen lääketieteellisistä teknologioista ja competence bloc -teoriaan. Empiirinen aineisto koostuu 24 haastattelusta ja oleellisista toissijaisista lähteistä (raportit, julkaisut, tilastot, jne.).

Väitöskirjassa kehitettiin empiiriseen aineistoon ja taustakirjallisuuteen perustuen konstruktio, joka selittää miten innovaatio syntyy järjestelmä-tasolla ja mitkä toimijat liittyvät siihen.

                                               ******

Tuomo Heinonen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Heinosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2235, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0285-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1735, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0286-3, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Tuomo Heinonen, tuomo.heinonen@uta.fi