J. L. Austin ja puheteot

Alkaa
Alkaa kello
10.00
Päättyy
Päättyy kello
15.00
Paikka

Päätalo, luentosali A3, osoite: Kalevantie 4.

Järjestäjä(t)

Tampereen yliopiston filosofian oppiaine yhteistyössä niin & näin -lehden (netn.fi)
kanssa.

Brittifilosofi J. L. Austinin postuumisti julkaistuilla luennoilla Näin tehdään sanoilla (How to Do Things With Words, 1962) on ollut huomattava vaikutus moniin humanistisiin tieteisiin. Austin kiinnitti ensimmäisten joukossa systemaattista huomiota siihen, ettei sanominen ole vain väittämistä vaan puhumalla tehdään paljon muutakin.

Vaikka Austinin ajattelun yksityiskohtia on kritisoitu jyrkästi, monet hänen käsitteistään ovat jääneet pysyvään käyttöön. Filosofien ohella kielen, kirjallisuuden, politiikan, teatterin, sukupuolen ja useiden muidenkin alojen tutkijat puhuvat yhä edelleen 'puheakteista', 'illokuutioista' ja 'performatiivisuudesta'.

Seminaarissa tutkaillaan, mitä Austin oikeastaan alun perin sanoi ja mihin kaikkeen hänen käsitteensä ovat sittemmin taipuneet.

Tilaisuus järjestetään Austinin klassikkoteoksen suomennoksen Näin tehdään sanoilla (niin & näin) julkaisemisen johdosta.

Seminaari on avoin – kaikki Austinista ja puheella tekemisestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

Ohjelma
10.00 — avaussanat & Risto Koskensilta (väitöskirjatutkija, TaY), Katsaus Austinin puhetekoteoriaan
10.35 — Lars Hertzberg (professori, ÅA), Puhe tekona – Austin ja Wittgenstein
11.10 — Leila Haaparanta (professori, TaY), Tieto ja väittäminen
11.45–12.30 — Lounas
12.30 — Jukka Mikkonen (tutkijatohtori, TaY), Puhetekoteoriat kirjallisuuden filosofiassa
13.05 — Outi Lahtinen (väitöskirjatutkija, HY), Performatiivi ja performatiivisuus draaman, teatterin ja
esityksen tutkimuksessa – kiistoja ja kerroksia
13.40 — Juha Vuori (professori, HY), Puheaktiteoria turvallisuudentutkimuksessa
14.15 — Maija Mattila (väitöskirjatutkija, TaY), Poliittinen edustus puheena
15.00 — kahvitarjoilu filosofian oppiaineen tiloissa

Lisätietoja

Lisätietoa tilaisuudesta: Risto Koskensilta, 040 721 0957, risto.koskensilta@staff.uta.fi
Arvostelukappaleet: Jukka Kangasniemi, 040 721 4891, jukka.m.kangasniemi@gmail.com