Käännökset ja maailmankirjallisuus

Alkaa
Alkaa kello
16.00
Päättyy
Päättyy kello
18.00
Paikka

Pinni B3116, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

LTL

Professori H. K. Riikosen (Helsingin yliopisto) vierailijaluento.

Käsite "maailmankirjallisuus" (Weltliteratur) tuli Goethen aikana hänen ansiostaan yleiseen käyttöön. Tuona aikana (ns. Goethezeit) myös käännöskirjallisuus sai erityisen suuren merkityksen ja ilmestyi monia klassisiksi muodostuneita käännöksiä.

Esitelmän kuluessa pohditaan sitä, miten käännökset on huomioitu maailmankirjallisuuden myöhemmissä määrittelyissä ja mikä merkitys niillä on nykyisessä, globaalin ajan maailmankirjallisuutta käsittelevässä keskustelussa.

Samoin pohditaan sitä, miten mielekäs maailmankirjallisuuden käsite yleensä on. Lopuksi tarkastellaan muutaman suomalaisen kirjailijan (etenkin Waltarin) käännöksiä ja suomalaisten teosten mahdollisuuksia päästä maailmankirjallisuuteen.

Lisätietoja

Professori Sari Kivistö, sari.kivisto@uta.fi