Kasvatus-ja siirtomateriaaleja ihmisen kantasoluista erilaistetuille verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluille

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

DI Anni Sorkion väitöstilaisuus

Biomaterial substrates and transplantation materials for human embryonic stem cell derived retinal pigment epithelial cells: Biomimetic approaches for retinal tissue engineering (Kasvatus-ja siirtomateriaaleja ihmisen kantasoluista erilaistetuille verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluille: Biomimeettisiä ratkaisuja verkkokalvon kudosteknologisiin sovelluksiin)

Väitöskirja kuuluu solu- ja kudosteknologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Peter Coffey (University College London, Englanti). Kustoksena toimii apulaisprofessori Heli Skottman.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Biomateriaalirakenteita verkkokalvon kudosteknologisiin kantasolupohjaisiin sovelluksiin

Näkökyvyn heikkenemisellä ja sen menettämisellä on suuri vaikutus elämän laatuun: vakava näkövamma ja sokeutuminen voivat johtaa itsenäisen elämän menettämiseen. Verkkokalvon pigmenttiepiteelin (RPE) ja näköaistinsolujen vauriot ja toiminnan häiriöt johtavat asteittaiseen näkökyvyn menetykseen ja lopulta sokeutumiseen verkkokalvon rappeumasairauksissa. Verkkokalvon ikärappeuma on yleisin syy näkökyvyn menetykseen ikääntyvillä ihmisillä. Kantasoluista erilaistettujen RPE-solujen solusiirrehoitoja pidetään varteenotettavana hoitokeinona verkkokalvon ikärappeumaan. Ihmisen erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistettuja RPE-solusiirteitä ja niiden turvallisuutta testataankin parhaillaan silmänpohjan ikärappeuman hoitoon kliinisissä kokeissa Iso-Britanniassa. RPE-solut tarvitsevat kuitenkin solusiirtoon biomateriaalitukirakenteen selviytyäkseen vaurioituneella verkkokalvon alueella. Tällä hetkellä käytössä olevat RPE-solujen tuotantoon ja solujen siirtoon tarkoitetut biomateriaalirakenteet eivät kuitenkaan vastaa RPE-solujen luontaisen ympäristön, Bruchin kalvon, rakennetta ja toimintaa.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin uusia biomateriaalirakenteita ihmisen kantasoluista erilaistettujen RPE-solujen kasvualustaksi solujen tuotantoon laboratorio-olosuhteissa ja siirtomateriaaleiksi soluterapiahoitoihin. Tutkimuksessa keskityttiin kehittämään ihmisperäisiä ja synteettisiä biomateriaaleja, jotka muistuttavat RPE-solujen luontaista kasvualustaa silmässä. Tämä väitöskirjatyö on tuonut merkittävästi lisätietoa ihmisen kantasoluista erilaistettujen RPE-solujen vuorovaikutuksesta biomateriaaleilla. Tutkituilla biomateriaali-kasvualustoilla havaittiin olevan suuri merkitys tuotettavien solujen toiminnallisuuteen. Biomateriaalirakenteet, jotka muistuttivat koostumukseltaan ja rakenteeltaan RPE-solujen luontaista ympäristöä silmässä, tukivat paremmin RPE-solujen kiinnittymistä, jakautumista ja toiminnallisuutta perinteisiin viljelykasvatusalustoihin nähden. Tässä työssä esitellään useita lupaavia tekniikoita biomimeettisen ympäristön valmistukseen ihmisen erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistettujen RPE-solujen tuotantoa varten. Lisäksi, tässä väitöskirjassa tuotettuja tuloksia voidaan hyödyntää biomateriaalirakenteiden suunnittelussa ja soluterapia sovelluksissa verkkokalvon kudosteknologiassa.

                                               ******

Anni Sorkio on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Sorkion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2227, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0266-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1727, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0267-2, ISSN 1456-954X.

Lisätietoja

Anni Sorkio, anni.sorkio@uta.fi