Keliakian pitkittyneet vatsaoireet

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34

Pilvi Laurikka

LL Pilvi Laurikan väitöstilaisuus

Persistent Symptoms in Treated Coeliac Disease (Keliakian pitkittyneet vatsaoireet)

Väitöskirja kuuluu sisätautiopin alaan.

Vastaväittäjänä on professori Martti Färkkilä (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Katri Kaukinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Keliakian pitkittyneet vatsaoireet

Keliakia on pitkäaikainen sairaus, jossa viljatuotteiden sisältämä gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvon vaurioitumisen perimältään alttiilla henkilöillä. Sairaus voi ilmentyä monipuolisina vatsaoireina tai suoliston ulkopuolisina oireina. Toistaiseksi ainoa hoito on elinikäinen ja tiukka gluteeniton ruokavalio. Tämä tarkoittaa vehnän, rukiin ja ohran sekä lisättyä gluteenia sisältävien tuotteiden poistamista ruokavaliosta.

Tavallisesti gluteenittoman ruokavaliohoidon aloittaminen lievittää keliakian oireita nopeasti. Gluteenittoman ruokavalion pitkäaikainen teho on kuitenkin huonosti tunnettu. Vaikuttaa siltä, että monet ruokavaliohoitoa noudattavat keliaakikot kärsivät vatsaoireiden pitkittymisestä. Maailmalla yleisin syy ruokavaliohoidon huonoon tehoon on gluteenin saannin jatkuminen. Muuna syynä oireisiin voi olla esimerkiksi samanaikainen muu ruansulatuskanavan sairaus. Kuitenkin monilla potilailla syy vatsaoireisiin jää tunnistamatta. Useilla suoliston limakalvoilla tapahtuvilla muutoksilla sekä esimerkiksi suolistomikrobeilla tiedetään olevan osuutta hoitamattomassa keliakiassa. Näiden tekijöiden vaikutusta hoidetuilla keliaakikoilla ei kuitenkaan ole vielä tutkittu.

Tämän väitöskirjan tavoitteina oli tutkia pitkittyneiden vatsaoireiden yleisyyttä ja vakavuutta sekä valottaa pitkittyneiden vastaoireiden syitä pitkään hoidetuilla keliaakikoilla. Tämä tehtiin vertailemalla potilaiden taustatietoja, ohutsuolen mikrobiston ja ruokavalion koostumusta sekä ohutsuolen limakalvon ja elimistön puolustusjärjestelmän muutoksia oireisilla ja oireettomilla hoidolla olevilla keliaakikoilla. Lisäksi tutkittiin syitä keliaakikkojen elämänlaadun huononemiselle.

Tulokset osoittivat keliaakikkojen vatsaoireiden helpottavan nopeasti gluteenittomalla ruokavaliolla, joskin lyhyen aikaa hoidetut potilaat kärsivät vielä ripulista. Liki neljänneksellä pitkään hoidetuista keliaakikoista oli pitkittyneitä vatsaoireita, ja närästys oli oireista yleisin. Keliaakikoiden oireet olivat vakavuudeltaan lieviä tai kohtalaisia verrattuna muihin ruoansulatuskanavan sairauksiin. Vatsaoireiden pitkittymiselle altistivat kauan ennen diagnoosin tekoa alkaneet tai vakavat oireet sekä samanaikainen kilpirauhassairaus, muu ruoansulatuskanavan sairaus, ruokarajoite tai mikä tahansa muu keliakiaan liittyvä liitännäissairaus. Lisäksi huonolle elämänlaadulle altistivat pitkä aika oireiden alusta diagnoosin tekemiseen, vatsaoireiden esiintyminen tutkimushetkellä sekä samanaikainen psykiatrinen sairaus. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi myös, että jatkuvista oireista kärsivillä hoidetuilla keliaakikoilla oli erilainen ohutsuolen mikrobikoostumus verrattuna oireettomiin potilaisiin. Lisäksi hoidolla olevat oireiset potilaat käyttivät merkittävästi vähemmän kuitua kuin oireettomat potilaat.

Väitöskirjatyön tulokset osoittivat, että pitkittyneet vatsaoireet ovat yleisiä gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla keliaakikoilla. Osa oireista saattaa vaatia pidemmän ruokavaliohoidon ennen lievittymistä, ja keliaakikkoja hoitavien lääkäreiden tulee ottaa tämä huomioon. Tulokset myös tukevat ajatusta siitä, että vähäisellä kuidunsaannilla ja ohutsuolen mikrobiston muutoksilla voi olla osuutta huonoon oirevasteeseen. Elimistön puolustusjärjestelmän muutoksilla ei sen sijaan vaikuta olevan suurta roolia oireiden pitkittymisessä.  

                                          ******


Laurikan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2339, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1844, Tampere University Press 2017.