Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

OTL, KTM, OTK Anita Isomaa-Myllymäen väitöstilaisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus. Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa (Arm’s length intra-group finance)

Väitöskirja kuuluu vero-oikeuden alaan.

Vastaväittäjänä on professori Marjaana Helminen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Penttilä.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Konsernin sisäisen luotonannon siirtohinnoittelu vero-oikeudessa

Etuyhteyssuhteessa olevien osapuolten, esimerkiksi konserniyhtiöiden, on varmistuttava toimiensa markkinaehtoisuudesta myös keskinäisissä rahoitusjärjestelyissään. Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus on aiheeseen keskittyvä vero-oikeudellinen väitöskirja. Tutkimus etenee velkarahoituksen markkinaehtoisuuden taloudellisesta näkökulmasta kohti kansallisen lainsäädännön, erityisesti verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n siirtohinnoitteluoikaisun soveltamisalaa.

Teos antaa vastauksen siihen, miten verosopimusoikeudellinen ja EU-oikeudellinen markkinaehtoisuuden käsite vaikuttavat kansallisen siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen tulkintaan sekä siihen, mikä on OECD:n markkinaehtoperiaatetta käsittelevän tulkinta-aineiston asema. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi se, mikä on siirtohinnoitteluoikaisun suhde veron kiertämistä ja peiteltyä osinkoa koskevaan sääntelyyn.

                                               ******

Anita Isomaa-Myllymäki on syntynyt Pattijoella ja hän on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa sekä oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Lapin yliopistossa. Nykyisin hän toimii Tax couselina Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä.

Isomaa-Myllymäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Talentum pro, Alma Talent, Helsinki 2016. ISBN 978-952-14-3020-6.

Väitöskirjan tilausosoite: Talentumshop

Lisätietoja

Anita Isomaa-Myllymäki, anita.isomaa-myllymaki@uta.fi