Munuaissyövän ennusteelliset tekijät pitkäaikaisseurannassa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, M-rakennus, pieni luentosali, Teiskontie 35

Järjestäjä(t)

LL Juha Virmanin väitöstilaisuus

Renal Cell Carcinoma and Long-term Prognostic Factors (Munuaissyövän ennusteelliset tekijät pitkäaikaisseurannassa)

Väitöskirja kuuluu onkologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Pia Vihinen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Munuaissyövän ennusteelliset tekijät pitkäaikaisseurannassa

Väitöskirjassa tutkittiin mahdollisia munuaissyövän ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä leikkauksissa poistetuista kudosnäytteistä. Tutkimukseen sisältyi 224 potilasta, joiden munuaissyöpä oli leikattu vuosien 1985-1995 aikana, jolloin nyt käytössä olevia syöpälääkkeitä ei ollut saatavilla. Tutkimuksen kohteena olivat solujen välisissä liitoksissa olevien proteiinien, solujen jakautumiseen ja kuolemaan liittyvien merkkiaineiden sekä verisuonikasvuun liittyvien merkkiaineiden esiintyminen munuaissyöpäkudoksessa. Tutkimuksessa selvitettiin näiden merkkiaineiden (yhteensä 13 kpl) yhteyttä syövän levinneisyyteen ja solujen erilaistumisasteeseen, jotka ovat jo yleisesti käytettäviä ennustetekijöitä munuaissyövässä. Lisäksi väitöskirjassa tutkittin merkkiaineiden yhteyttä potilaiden elossaoloaikaan.

Tutkimus osoitti, että jo tiedossa olevat ennustetekijät olivat edelleen potilaiden elossaoloaikaan vaikuttavimmat tekijät. Tutkituista merkkiaineista solukuolemaan liittyvä Bcl-2, solunjakautumiseen liittyvä MIB-1 sekä verisuonikasvuun liittyvät CD31 ja Ang-2 olivat myös yhteydessä potilaiden selviytymiseen. Tutkituista merkkiaineista MIB-1 ja Ang-2 olivat vahvimmin yhteydessä ennusteeseen.

Loppupäätelmäksi saatiin, että jo käytössä olevat ennustetekijät vaikuttivat eniten potilaiden selviytymiseen. Osalla tutkituista merkkiaineista oli myös yhteys potilaiden elossaoloaikaan. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä selvittää ennusteeseen vaikuttavien merkkiaineiden yhteyttä hoitovasteeseen nyt käytössä olevilla munuaissyövän hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä.

                                               ******

Virmanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2193, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0185-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1692, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0186-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Juha Virman on suorittanut lääketieteen lisensiaatin ja anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.