Ovatko merkitykset päässä?

Alkaa
Alkaa kello
14.15
Päättyy
Päättyy kello
15.45
Paikka

Panu Raatikaisen alustus filosofian tutkijaseminaarissa

Järjestäjä(t)

Filosofian tutkinto-ohjelma, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Panu Raatikaisen alustus filosofian tutkijaseminaarissa.

Perinteisen ja luontevan käsityksen mukaan kielen ymmärtäminen on sen sanojen merkityksen tietämistä. Aiemmin tänä vuonna kuollut amerikkalainen filosofi Hilary Putnam (1926-2016) on kuitenkin argumentoinut, että tämä kuva ei pidä paikkaansa: mikään puhujan sisäinen mielentila tai sellaisten kokonaisuus ei määrää hänen sanojensa merkitystä; "merkitykset eivät ole päässä".

Putnamin teesistä on ymmärrettävästi virinnyt vilkas filosofinen keskustelu. Putnam sai tämä kontribuutio erityisesti mainiten vuonna 2011 Nobelin palkintoon rinnastuvan Ruotsin kuninkaallisten akatemioiden myöntämän filosofian ja logiikan Rolf Schock -palkinnon.

Esitelmässä käydään läpi kriittisesti Putnamin argumenttia sekä keskeisimpiä sitä vastaan esitettyjä vasta-argumentteja.

Lisätietoja

Panu Raatikainen panu.raatikainen@uta.fi