Pallolaajennushoitoa ja tähystysleikkausta vertaileva tutkimus sivuontelotulehduksen hoitona

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, M-rakennus, iso luentosali, Teiskontie 35

Järjestäjä(t)

LL Argyro Bizakin väitöstilaisuus

Endoscopic Surgery Versus Balloon Sinuplasty in Chronic Rhinosinusitis (Pallolaajennushoitoa ja tähystysleikkausta vertaileva tutkimus sivuontelotulehduksen hoitona)

Väitöskirja kuuluu korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alaan.

Vastaväittäjänä on professori Elina Toskala (Templen yliopisto, USA). Kustoksena toimii professori Markus Rautiainen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Pallolaajennushoitoa ja tähystysleikkausta vertaileva tutkimus poskiontelotulehduksen hoitona

Poskiontelotulehdus on tavallisin nenän sivuontelotulehduksista., Tulehduksia voi esiintyä myös otsa- tai kitaontelossa sekä seulalokerostossa. Se on yleinen sairaus johon suurin osa meistä jokaisesta sairastuu vähintään kerran elämänsä aikana. Sen oireita ovat nuha, yskä, pään- ja poskipääsärky sekä väsymys. Useimmiten se koskee nuoria ja työikäisiä ihmisiä. Sivuontelotulehdus alentaa sekä työkykyä että elämänlaatua merkittävästi. Tavallisimmin poskiontelotulehdus esiintyy pitkittyneen flunssan yhteydessä tai jälkiseurauksena. Taustatekijöinä pidetään mm. infektioita, limakalvojen ärsytystä sekä rakenteellisia tekijöitä. Osalla potilaista bakteeriperäinen sivuontelotulehdus seuraa lähes jokaista sairastettua virusperäistä ylähengitystieinfektiota. Jos sairaus kestää yli 3 kuukautta, puhutaan pitkittyneestä sivuontelotulehduksesta. Ensisijaisesti poskiontelotulehdusta hoidetaan antibiooteilla, nenäsumutteilla ja joskus myös poskiontelopunktioilla. Pitkittyneiden tai usein toistuvien sivuontelotulehdusten hoitona tarvitaan leikkaushoitoa.  

Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin uuden poskionteloiden ulosvirtauskanavien pallolaajennushoidon tehoa verrattuna perinteisen tähystysleikkauksen tehoon.  Tutkimukseen valittiin pitkittynyttä poskiontelotulehdusta sairastavia työikäisiä potilaita, jotka oli lähetetty Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan leikkaushoitoarvioon. Tutkimus toteutettiin prospektiivisena ja satunnaistettiin kahteen hoitoryhmään: tähystyskirurginen leikkaushoito tai ulosvirtauskanavien pallolaajennushoito. Leikkaustulosten arvioinnissa käytettiin elämänlaatukyselyä, nenän ilmanvirtausvastus ja tilavuusmittauksia, poskiontelon värekarvatoiminnan mittausta ja nenän limakalvon tulehdushistologiaa.

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistollisen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa.
Tulosten analysointi osoittaa seuraavat johtopäätökset:
1. Hoito parantaa merkitsevästi elämänlaatua. Hoitoryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa,     
2. Hoito vähentää nenän hengitysvastusta ja parantaa nenähengitystä mittareilla mitattuna ja potilaat kokevat nenähengityksen hoidon jälkeen paremmaksi.  
3. Poskiontelon ulosvirtauskanavien Pallolaajennushoidossa syntyy vähemmän arpikiinnikkeitä kuin tähystysleikkauksessa.
4. Tupakoitsijoiden värekarvatoiminta oli sekä ennen että jälkeen hoidon huonompi kuin ei tupakoivilla. Tämä selittää sivuontelotulehdusten suuremman esiintyvyyden tupakoitsijoilla. Kumpikaan hoitomuoto ei pystynyt palauttamaan värekarvatoimintaa normaaliksi.  
5. Hoito vähentää tulehdussolujen määrää nenän limakalvossa. Tämä havainto on selvempi tähystysleikkaus ryhmässä.  
6. Allergian esiintyminen yhdessä pitkittyneen sivuontelotulehduksen kanssa yhdistyy huonompaan elämälaatuun.
Molemmat leikkausmenetelmät osoittautuivat yhtä tehokkaiksi pitkittyneen poskiontelotulehduksen hoidossa. Ne paransivat merkittävästi potilaiden elämänlaatua ja vähensivät nenän hengitysvastusta. Pallolaajennushoito aiheutti vähemmän kiinnikkeitä kuin tähystysleikkaus. Molemmat hoitomuodot vähensivät limakalvon tulehdusta, mutta eivät pystyneet palauttamaan normaalia värekarvatoimintaa. Tämä selittää pitkittynyttä sivuontelotulehdusta sairastavien leikattujen potilaiden suuremman alttiuden myöhemmässä vaiheessa sairastua uudestaan sivuontelotulehdukseen.

Pallolaajennushoidon materiaalikustannukset ovat suuremmat kuin perinteisen tähystysleikkauksen. Polikliinisena toimenpiteenä sillä saavutetaan kustannussäästö verrattuna leikkaussalissa tehtyyn tähystysleikkaukseen.  Pallolaajennushoitoa voisi suositella löydöksiltään lievien poskiontelotulehduksen hoitoon, koska se voidaan suorittaa polikliinisesti eikä sillä aiheuta suuria muutoksia sivuonteloiden rakenteeseen.

                                               ******

Bizakin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2203, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0212-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1703, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0213-9, ISSN 1456-954X.

Argyro Bizakin on syntynyt Thessalonikissa Kreikassa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin Kreetan Yliopistossa Kreikassa ja korva-nenä-kurkkutautien erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Argyro Bizaki, Puh. 044 308 3282, arbizaki@gmail.com