Saksan liittokansleri Angela Merkelin operationaalinen koodi ja sen vaikutus Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan muutos/jatkuvuuskehitykseen

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

VTM Anne Nykäsen väitöstilaisuus

Operational Code Analysis of Continuity and Change in German Federal Chancellor Angela Merkel´s Foreign and European Policy (Saksan liittokansleri Angela Merkelin operationaalinen koodi ja sen vaikutus Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan muutos/jatkuvuuskehitykseen)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen politiikan alaan.

Vastaväittäjänä on professori Sebastian Harnisch (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Kustoksena toimii professori Tuomas Forsberg.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan normalisoitumiskehitys liittokansleri Angela Merkelin kaudella

Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan muutoksesta on käyty jatkuvaa debattia Saksan jälleenyhdistymisen jälkeen. Viime vuosina Saksan ja liittokansleri Angela Merkelin rooli on kasvanut sekä kansainvälisesti että Euroopan politiikassa. Osa liittokansleri Merkelin päätöksistä on kuitenkin ollut epäjohdonmukaisia verrattuna Saksan kantoihin yhdistymisen jälkeen. Onkin tärkeää ymmärtää ja selittää Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan viimeaikaisia muutoksia.

Tämä väitöstutkimus nostaa yksilön, Saksan liittokansleri Angela Merkelin, ja hänen poliittiset operationaalisen koodin uskomukset tutkimuksen keskiöön. Tutkimus vertaa liittokansleri Merkelin operationaalisen koodin uskomuksia hänen kahden ensimmäisen kautensa (2005–2009 ja 2009–2013) välillä ja tarkastelee, miten nämä uskomukset ovat vaikuttaneet Saksan politiikan sisältöön sekä kansalliseen institutionaaliseen voimatasapainoon. Metodeina tämä monimenetelmätutkimus käyttää kvantitatiivista operationaalisen koodin tutkimusta ja kvalitatiivista longitudinaalista sisällönanalyysia.

Tulokset osoittavat, että liittokansleri Merkelin poliittiset uskomukset muuttuivat vähitellen hänen kahden ensimmäisen kautensa välillä. Merkelin ”oppiminen”, toisin sanoen uskomusten muutos, on tulosten mukaan kaikkein selvin liittyen laajentuneeseen keinovalikoimaan, mikä voi toimintaympäristöön liittyvien uskomusten muutoksen ohella vaikuttaa ajan myötä päämäärien uudelleenmuotoiluun ja muokata Saksan kansallista ymmärrystä.

Kansainvälisen finanssi- ja talouskriisin jälkeen liittokanslerin uskomusten vaikutus Saksan politiikan sisältöön vahvistui. Merkel alkoi uudelleenkehystää Saksan ulkopolitiikan kannalta tärkeää yhteistyön käsitettä pragmaattisempaan ja instrumentaalisempaan suuntaan. Liittokansleri alkoi lisäksi suostutella kansainvälisiä ja kansallisia yleisöjä linkittäen eri politiikkoja ja keinoja toisiinsa verkostoitunut turvallisuus, sosiaalinen markkinatalous ja kestävyys -käsitteiden avulla.

Tutkimus määrittelee tämän liittokanslerin uskomusten muutoksen sekä politiikkojen pragmaattisen uudelleenkehystämisen Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan normalisoitumiskehitykseksi. Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan tutkimuksen tulisikin jatkossa jatkaa muutoksen ja jatkuvuuden välisen vuorovaikutuksen analyysia. Kolmen tason (yksilö, kansainvälinen ja kansallinen) vuorovaikutuksen ymmärtäminen tutkimuksen taustalla on olennainen osa kattavaa mutta silti nyanssoitua Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikan analyysia.

                                               ******

Anne Nykänen on syntynyt Uudessakaupungissa ja hän on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa.

Nykäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2221, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0254-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1721, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0255-9, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Anne Nykänen, Puh. 040-735 2450, Email. nykanen.anne@gmail.com