Surukonferenssi

Alkaa
Alkaa kello
10.00
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Tampereen yliopisto

Järjestäjä(t)

TtT, dosentti Anna Liisa Aho

Yhdeksäs valtakunnallinen Surukonferenssi järjestetään Tampereen yliopistossa 27.-28.4.2017.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Lisätietoa konferenssista päivitetään tapahtuman nettisivuille.

Lisätietoja

Lisätiedot: TtT, dosentti Anna Liisa Aho, anna.l.aho@uta.fi,
puh. 040 190 1448