Tehokas käyttöoikeuksien siirtoprosessi

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

FM Wenhui Lun väitöstilaisuus

Effective Rights Exporting Process - Towards System Interoperability of Digital Rights Management (Tehokas käyttöoikeuksien siirtoprosessi – Kohti järjestelmätason digitaalisten käyttöoikeuksen hallinnan yhteentoimivuutta)

Väitöskirja kuuluu tietojenkäsittelyopin alaan.

Vastaväittäjänä on professori Tero Päivärinta (Luleå University of Technology, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Jyrki Nummenmaa.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti

Digitaalisten käyttöoikeuksien tehokas hallinta

Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM) on joukko menetelmiä, joilla hallitaan digitaalisen sisällön käyttöä ja jakelua.

Eri menetelmien yhteen toimivuuden puute on hyvin todettu liiketoiminnallisesta, laillisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Työn aihe, käyttöoikeuksien siirto, on keskinen DRM-järjestelmien järjestelmätason yhteen toimivuuden osa.
Työssä kehitetään menetelmiä sellaisiin digitaalisten käyttöoikeuksien siirtoon, jotka siirtävät mahdollisimman suuren määrän käyttöoikeuksista järjestelmästä toiseen.

                                               ******

Wenhui Lu on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lun väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2234, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0283-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1734, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0284-9, ISSN 1456-954X.