Teknisen viestinnän juhlaseminaari

Alkaa
Alkaa kello
9.00
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Pinni B 1100, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

Viestintätieteiden tiedekunta COMS

 

09:00 – 10:00 

Ohjelma

Ilmoittautuminen, Pinni B aula

10:00 – 10:15

Avaus, Pinni B1100

10:15 – 11:00

Juhlaesitelmä: Muuttuva viestintäympäristö: kohti pelien kulttuuria ja yhteiskuntaa
Professori Frans Mäyrä, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

11:00 – 11:15

Teknistä viestintää Tampereella 20 vuotta
Lehtori Tytti Suojanen, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

11:15 – 11:30

Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen ja yliopistojen tervehdykset

11:30 – 12:00

DITA mukautuvan verkkosivuston lähdemateriaalina
Laura Katajisto, Adina Solutions

12:00 – 13:00

Lounas

13:00 – 13:30

Miksi dokumentaatiota tarvitaan? Palveluntarjoajien verkkosivujen analyysi
Tuire Siikala, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

13:30 – 14:00

Visions of a Future: From PDF to Dynamic Delivery and Beyond
Hanna Heinonen, KONE Oyj

14:00 – 14:30

Kyllä se siitä – ajatuksia työssä jaksamisesta
Mika Laihanen, Basware Oyj

14:30 – 15:00

Kahvi

15:00 – 15:30

Käyttöohjeet englanniksi globaalille lukijakunnalle – alan toimijoiden näkökulmia saatavilla olevaan ohjeistukseen
Anssi Ahlberg, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

15:30 – 16:00

Kannattaako koulutus?
Kaisu Palomäki, Etteplan Design Center

16:00 – 16:30

Teknisen viestijän multimodaalisuus – fyysiset, kognitiiviset ja affektiiviset tekijät
Tiia Suomivuori, Raute Oyj

16:30 – 17:00

Vuorovaikutteisen teknologian mahdollisuudet viestinnässä?
Professori Markku Turunen, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

17:00 – 19:00

Alumnien tapaaminen, Päätalon muotokuva-aula

 

   

Juhlaseminaarin verkkosivu.


Ilmoittautumiset seminaariin.

 

Lisätietoja

Lehtori Tytti Suojanen
tytti.suojanen@uta.fi
050 318 1255