Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä

Alkaa
Alkaa kello
12.15
Päättyy
Päättyy kello
14.00
Paikka

Linna 5026-5027

Järjestäjä(t)

SOC/Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto) pitää vierailuluennon Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä.

Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut -vierailulentosarjalla alan suomalaiset tutkijat tarkastelevat tieteen ja teknologian yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja uusia suuntauksia. Luennot valottavat eri näkökulmista tieteen ja teknologisten järjestelmien mahdollisuuksia ja rajoja sekä niihin sisältyviä eettisiä, sosiaalisia ja poliittisia haasteita.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Oili-Helena Ylijoki, puh. 050 318 6244