Toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus ja kiinnittyminen

Alkaa
Alkaa kello
14.00
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Pinni B, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

POLKU-tutkimusprojekti

Tilaisuudessa julkistetaan Tampereen toisen asteen opiskelijoiden poliittista luottamusta ja kiinnittymistä tutkineen POLKU-tutkimusprojektin tulokset. Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden POLKU-tutkimusprojekti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin nelivuotista konsortioprojektia (CONTRE – Pathways to Political Trust 2015–2019).
 
Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin kysely, joka tehtiin yhteistyössä tutkimuksesta kiinnostuneiden Tampereen toisen asteen oppilaitosten kanssa siten, että koulujen yhteiskuntaopin opettajat ja opinto-ohjaajat välittivät kyselyn opiskelijoilleen. Huhtikuussa 2016 kerättyyn kyselyyn vastasi 981 toisen asteen opiskelijaa. Kysely sisälsi kysymyksiä nuorten kiinnostuksesta politiikkaa kohtaan, heidän suhteestaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja luottamuksestaan päätöksentekijöihin. 
 
OHJELMA
                        
klo 13.30 Kahvitarjoilu
klo 14.00 Tilaisuuden avaussanat professori Elina Kestilä-Kekkonen
klo 14.10 Nuorten poliittinen luottamus: Suomalaiset nuoret kansallisessa ja kansainvälisessä vertailussa professori Elina Kestilä-Kekkonen
klo 14.30 Nuorten osallistuminen ja suhtautuminen vaikuttamiseen Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja, dosentti Sami Borg
klo 14.55 Kevään 2016 kyselytutkimuksen tulokset Tampereen yliopiston POLKU-tutkimusryhmän opiskelijat
klo 15.15 Paneelikeskustelu: Miksi politiikka ei maistu nuorille?
klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan 23. syyskuuta 2016 mennessä tutkija Josefina Sipiselle osoitteeseen josefina.sipinen@uta.fi