Tulevaisuuden lukio

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Päättyy
Päättyy kello
14.00
Paikka

Juhlasali, päätalo, osoite: Kalevantie 4.

Järjestäjä(t)

Tampereen yliopiston normaalikoulu

Paneelikeskustelu lukiokoulutuksen tulevaisuudesta.

Tilaisuuteen osallistuvat normaalikoulun lukion opiskelijat sekä normaalikoulun 9. luokkien oppilaat. Myös asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Panelistit
Elli Luukkainen, Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja
Harri Melin, professori, vararehtori, Tampereen yliopisto
Frans Mäyrä, professori, Tampereen yliopisto
Outi Oja, tutkija, Tukholman yliopisto
Leo Pahkin, opetusneuvos, opetushallitus
Aleksi Simola, lukion opiskelija
 
Keskustelun teemat
Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Toteutuuko tämä tavoite lukiossa?
 
Maailma on muuttunut viime vuosikymmeninä merkittävästi. Myös lukion opetusmenetelmät ovat muuttuneet, mutta asiasisällöt eivät niinkään paljoa. Millainen tulevaisuuden lukion pitäisi olla? Kaikki tieto on saatavilla – mitä lukiossa pitäisi opiskella? Mitä on nykyajan yleissivistys?
 
Tarvitaanko ylioppilastutkintoa edelleen? Pitäisikö yliopistojen kasvattaa ylioppilastutkinnon perusteella sisäänotettujen opiskelijoiden määrää?
 
Klo 14 alkaen lukion 1. vuoden opiskelijat esittelevät tiimiopintojensa tuotoksia juhlasalin aulassa.

Lisätietoja

Jere Lepola
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
fysiikan ja matematiikan lehtori, apulaisrehtori
p. 044 286 1941
Jere.Lepola@staff.uta.fi