Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Päättyy
Paikka

Päätalon luentosali A1 

Järjestäjä(t)

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry

Vuorovaikutuksen tutkimuksen keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat tällä hetkellä kuunteleminen ja virtuaalitiimit. Tampereen yliopistossa järjestetään perjantaina ja lauantaina 7. - 8.10. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät, joissa esitellään tuoreinta tutkimusta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Kuunteleminen on tärkeä osa tuen antamista läheisissä ihmissuhteissa. Kun ihminen tuntee tulleensa kuulluksi, hänen hyvinvointinsa ja tyytyväisyytensä ihmissuhteisiin lisääntyvät. Tämä käy ilmi päivien pääpuhujan professori Graham Bodien (Louisiana State University) puheenvuorosta. Hän edustaa alan huippututkimusta, ja häntä pidetään puheviestinnän alan suurena tulevaisuuden nimenä. Bodie on palkittu tutkija, ja yksi alan aktiivisimmista julkaisijoista.

Päivien toisena pääpuhujana on professori Anu Sivunen (Jyväskylän yliopisto), joka on johtavia teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkijoita. Hänen tutkimuksensa keskittyy globaaleihin virtuaalitiimeihin. Puheenvuorossaan hän tarkastelee hajautetun tiimin kokouskäytäntöjä, ilmapiiriä ja sitä, miten vuorovaikutuksella voidaan rakentaa läsnäolon tuntua, vaikka työntekijät sijaitsisivat eri maissa eivätkä kohtaa kasvotusten.

Lisää kotimaista vuorovaikutuksen tutkimusta kuullaan työryhmissä, joissa noin 30 tutkijaa esittelee tutkimustuloksiaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Esillä ovat niin työ- kuin yksityiselämänkin vuorovaikutusilmiöt ja -suhteet. Työryhmissä käsitellään muun muassa johtamisviestintää, kulttuurienvälisen viestinnän opetusta sekä armollisuutta ja dialogisuutta vuorovaikutuksessa.  

Päivillä julkistetaan ensimmäistä kertaa myös Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta. Kunniamaininta myönnetään teosta, joka on edistänyt myönteisesti ihmisten välistä vuorovaikutusta. Päivät järjestää puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry.

Päivien verkkosivut

 

 

Lisätietoja

Professori Pekka Isotalus, Prologos ry:n puheenjohtaja, 050 360 5221, pekka.isotalus@uta.fi
Prologos ry:n tiedottaja Tessa Horila, 044 350 2237, tessa.horila@jyu.fi