Sisältöön
tampereen yliopisto: uutisia: tiedotepalstat: lehdistötiedotteet:
AjankohtaistaTampereen yliopistoAjankohtaista
Uutisia

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA  1.10.2008

Digitaalisten pelikulttuurien syntyä
koskeva tutkimus alkaa

Pelit ja virtuaaliympäristöt ovat olleet viime vuosina kasvavan mielenkiinnon kohteena. Pelimaailmoissa viihtyvät miljoonat ihmiset ja peliteollisuus on noussut merkittäväksi viihdetuotannon alueeksi samalla kun julkisuudessa peleihin on liitetty myös monia huolen aiheita. Kokonaiskuvaa pelien asemasta yhteiskunnan ja kulttuurin kentällä on ollut vaikea muodostaa.

Suomen digitaalisen kulttuurin tutkimuskeskukset ovat nyt yhdistäneet voimansa ja käynnistäneet uuden tutkimushankkeen 'Creation of Game Cultures: The Case of Finland' (Digitaalisten pelikulttuurien synty Suomessa). Suomen Akatemia myönsi konsortiohankkeelle rahoitusta kaudelle 2009 - 2012 yhteensä 571 000 euroa. Tutkimusta koordinoivat Tampereen yliopistosta professori Frans Mäyrä, Turun yliopistosta professori Jaakko Suominen ja Jyväskylän yliopistosta professori Raine Koskimaa.

Tutkimuksessa suunnataan huomio pelaajien, pelituotannon ja pelien käytön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Pelejä ja pelaajia koskevien yleistysten sijaan uusi tutkimushanke peräänkuuluttaa vivahteikkaampaa kuvaa peleistä interaktiivisen median muotona, jolla on useita yleisöjä ja erilaisia käyttötapoja. Tietoyhteiskunnan historiassa aktiivinen ja sosiaalinen peliharrastus on toisaalta toiminut luovan teknologiakäytön malliesimerkkinä, toisaalta uppoutuneet pelaajat on nostettu esiin uhkakuvana eristäytymisestä ja vieraantumisesta. Peleihin liittyvät puhe- ja ajattelutavat ovatkin latautuneet monilla erilaisilla jännitteillä.

Nyt käynnistyvässä tutkimuksessa tuotetaan monipuolisesti tietoa pelejä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Hanke pyrkii yhdistämään monitieteisen pelitutkimuksen kenttää ja tukee pelikulttuurien rakentavaa integroitumista osaksi yhteiskuntaa. Tutkimus pyrkii myös osaltaan tarjoamaan käsitteitä ja malleja, joiden avulla voidaan tarkastella laajempaan kulttuurin pelillistymiseen kytkeytyviä kehityskulkuja.

Lisätietoja:
professori Frans Mäyrä, email: frans.mayra@uta.fi, gsm: 050 336 7650.
professori Jaakko Suominen, email: jaasuo@utu.fi, gsm: 0400 677026.
professori Raine Koskimaa, email: koskimaa@campus.jyu.fi, gsm: 040 840 5968.
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: viestinta@uta.fi
Muutettu: 1.10.2008 14.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti