Sisältöön
tampereen yliopisto: uutisia: tutkimusuutiset:
AjankohtaistaTampereen yliopistoAjankohtaista
Uutisia

Kuntien välillä suuria eroja vanhojen ihmisten palvelujen käytössä

7.3.2011

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 7.3.2011

Vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö viimeisinä elinvuosina vaihtelee paljon kuntien välillä. Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että palvelujen käytön taustalla on henkilön omien tarpeiden lisäksi se, millä tavalla kunta on järjestänyt palvelut.

Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö kahtena viimeisenä elinvuotena vaihtelee kuntien välillä, ja mitkä tekijät selittävät tätä vaihtelua.

Tutkimusjoukkoon kuului 67 027 henkilöä, jotka olivat kuolleet vuosina 2002 tai 2003 70-vuotiaana tai vanhempana. He asuivat 315 kunnassa, jotka kuuluivat 20 sairaanhoitopiiriin. Palvelujen käyttöä tutkittiin kahden viimeisen elinvuoden ajalta.

Palvelujen käyttöä pyrittiin selittämään yksilön, kunnan ja alueen ominaisuuksilla. Kuntien ominaisuuksia kuvaavat muuttujat koskivat kunnan väestöä, taloutta ja palvelurakennetta. Aluetasona oli sairaanhoitopiiri, ja sen ominaisuutena, oliko sairaanhoitopiirissä yliopistosairaala vai ei.

Sairaalan käyttö kokonaisuutena vaihteli kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä vähemmän kuin käytetty sairaalatyyppi. Yliopistosairaalan käyttö vaihteli tutkituista palveluista eniten, ja myös yleissairaalan käytön vaihtelu oli suurta. Pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa ei ollut merkittävää vaihtelua sairaanhoitopiirien välillä, ja kuntien väliset erot olivat kotihoidossa suuremmat kuin pitkäaikaishoidossa. Palvelua käyttäneiden osuus vaihteli enemmän kuin hoitopäivien määrä palvelua käyttäneillä.

Yksittäisistä kuntaa kuvaavista tekijöistä kunnan tapa järjestää palvelut selitti selvästi kuntien välistä vaihtelua. Kuntiin on vakiintunut tietynlainen toimintatapa, mutta mikä sen taustalla on, vaatii lisää tutkimusta. Yliopistosairaalan käyttö oli luonnollisesti yleisempää niissä kunnissa, jotka kuuluivat sairaanhoitopiiriin, jossa on yliopistosairaala.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekistereistä. Tutkittavat palvelut olivat yliopistosairaala, yleissairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto, pitkäaikaishoito ja kotihoito.

Tutkimuksen tiedot:
Forma L, Jylhä M, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P (2011):
Municipal variation in health and social service use in the last 2 years of life among old people. Scand J Public Health.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21270140

 

Lisätiedot:
Leena Forma, 050 356 2346, Leena.forma@uta.fi
Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö


Lisää tutkimusuutisia | Tilaa tutkimusuutiset sähköpostiisi

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: viestinta@uta.fi
Muutettu: 26.1.2015 10.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti