1,13 miljardilla ihmisellä korkea verenpaine

Julkaistu 25.11.2016 - 08:54

Yli 1,1 miljardilla ihmisellä maailmassa on korkea verenpaine, ilmenee tuoreesta, maailmanlaajuisesta tutkimuksesta. Vuosia 1975 – 2015 koskeva tutkimus osoitti, että korkeasta verenpaineesta kärsivien määrä on neljän vuosikymmenen aikana lähes kaksinkertaistunut.

Miehistä 597 miljoonalla ja naisista 529 miljoonalla oli kohonnut verenpaine.

Korkea verenpaine aiheuttaa sydänsairauksia ja on erityisesti aivohalvauksen tärkeä riskitekijä. Myös kroonisen munuaistaudin riski kasvaa, jos verenpaine on korkea.

Maailman terveysjärjestön WHO:n kokous asetti vuonna 2013 tavoitteeksi vähentää kohonneen verenpaineen yleisyyttä 25 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Kohonneen verenpaineen rajoina pidetään systolisen verenpaineen arvoa 140 ja diastolisen paineen arvoa 90.

Tutkijat yhdistivät tuloksia eri maissa tehdyistä tutkimuksista, joissa oli mitattu 18 vuotta täyttäneiden verenpainetta. Kaikkiaan 1 479 tutkimuksesta saatiin 19,1 miljoonan ihmisen verenpainelukemat. Niiden perusteella arvioitiin verenpaineen maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kohonneen verenpaineen yleisyys 200 maassa.

Kohonnut verenpaine on vähentynyt korkean tulotason maissa. Korkeimpia verenpainetasoja todettiin nyt matalan tulotason maissa Aasiassa ja Afrikassa. Keski- ja Itä-Euroopassa verenpainetaso on pysynyt korkeana.

- Tutkimus on maailman suurin verenpainearvoja aidosti globaalisti selvittävä työ, jolla on suuri kansanterveydellinen merkitys, toteaa tutkimukseen osallistunut kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta.

Suomesta tutkimuksessa oli mukana lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät monikeskus-tutkimus, LASERI.

Tutkimus on julkaistu lääketieteen arvostetussa brittiläisessä Lancet-lehdessä:
Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31919-5

Lisätietoja:
Professori Terho Lehtimäki, 050 433 6285