2,1 miljoonaa terveyden tutkimukseen

Julkaistu 9.12.2016 - 15:28

Terveyden tutkimus saa 2,1 miljoonan euron suuruisen valtion rahoituksen Tampereen yliopistollisen sairaalan alueen organisaatioille vuodeksi 2017. Rahoituksella tuetaan kaikkiaan 101 tutkimusta.

Professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtisen tutkimukselle ”Ennustetekijöiden, hoitotehon ja kustannusvaikuttavuuden avulla tutkittu yksilöllinen syövän ehkäisy ja hoito” myönnettiin rahoitusta 42 849 euroa. Keskeisenä tavoitteena on syöpähoitojen kustannustehokkuus.

Tutkimuksen ansiosta syöpäpotilaiden elinaikaa saatetaan pidentää ja elämänlaatua parantaa antamalla tarvittavia interventioita niille potilaille, jotka niistä eniten hyötyvät. Eturauhassyövän sädehoidon suunnittelu, joka perustuu entistä tarkempaan kuvantamiseen ja sädehoidon uuteen jaksotukseen, mahdollistaa tutkijaryhmän mukaan sädehoitokertojen vähenemisen ehkä jopa alle kolmasosaan. Tutkimus todennäköisesti auttaa lisäksi yhtenäistämään hoitokäytäntöjä koko erityisvastuualueella ja valtakunnallisesti.

Aivokasvaintutkimukseen myönnettiin rahoitusta muun muassa professori Matti Nykterille tutkimukseen ”Aivokasvainten geneettinen perusta, diagnostiikka ja uudet hoitomahdollisuudet”. Tutkimus luo pohjaa glioomien geneettisen perustan ja taudin etenemiseen vaikuttavien tekijöiden kattavaan tunnistamiseen sekä antaa lisätietoa glioblastoomien heterogeenisuudesta. Nämä avaavat mahdollisuuksia tehokkaampien yksilöityjen hoitojen kehittämiseen. Tutkimuksessa tunnistettuja, tautiin liittyviä muutoksia voidaan tutkijaryhmän mukaan tulevaisuudessa hyödyntää biomarkkereina tai lääkehoidon kohteina. Myös kaupalliset sovellukset ovat ryhmän mukaan mahdollisia. Myönnetty summa oli 32 137 euroa.

Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan ennusteen parantaminen on dosentti Sanna Hopun tutkimusryhmän aiheena. Ensihoidon potilaslogistiikan tutkimuksen tarkoituksena on selkeyttää tutkijaryhmän mukaan potilasohjausta päivystysaikana ja auttaa kohdentamaan resurssit oikeaan aikaan ja paikkaan. Tutkimus antaa myös mahdollisuuden kehittää uusia, vaikuttavia koulutusmalleja terveydenhuollon täydennyskoulutukseen. Hankkeelle myönnettiin 26 781 euron rahoitus.

Taysin tiedote: Valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin 101 tutkimushankkeelle käytettäväksi vuosina 2017–2019