Aaltosen Säätiöltä 1,8 miljoonaa tutkimukseen

Julkaistu 24.11.2017 - 14:31

Emil Aaltosen Säätiö jakoi 1.890.000 euroa yhdeksälle tutkijalle tutkimusryhmineen. Apurahat ovat suuruudeltaan 210.000 euroa. Valinta tehtiin 434 hakemuksen joukosta.

Tampereen yliopiston tutkijoille ei osunut yhtään kokonaista apurahaa, mutta Turun ja Tampereen yliopistoissa työskentelevä FT, dosentti Viola Capková sai rahoituksen tutkimushankkeelle, jonka aiheena on ”Tekstit liikkeessä: Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840–2020”.

Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto sai Aaltosen Säätiön rahoituksen osana Turun yliopiston hallinnoimaa projektia ”Terveys, tieto ja asiantuntijuus – Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään”. Vuolanto johtaa hanketta yhdessä Turun yliopiston tutkija Johanna Nurmen kanssa.

Emil Aaltosen Säätiö: Tutkimustyöhön 1.890.000 euroa