Ällästikku-palkinto Informaatiotieteiden yksikölle

Julkaistu 19.12.2016 - 14:06

Tampereen yliopiston opetuksen laatu- ja kehittämispalkinto Ällästikku myönnettiin tänä vuonna Informaatiotieteiden yksikölle. Palkinto koostuu 10 000 eurosta ja kunniakirjasta.

Ällästikku-palkinnolla ei ole sääntöjä, vaan yliopiston opetusneuvosto päättää vuosittain paitsi palkittavasta tahosta, myös palkitsemisen perusteista ja menettelyistä palkittavan tahon löytämiseksi. Tänä vuonna palkinto päätettiin antaa yliopistoyhteisölle avoimen ehdotusmenettelyn kautta tunnustuksena innovatiivisen, opiskelijoita monipuolisesti aktivoivan sekä yliopistoyhteisön arjessa toimivan oppimisympäristön kehittämisestä. Tampereen yliopistossa oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää laaja-alaista, multimodaalista ja kokonaisvaltaista fyysisen tai virtuaalisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

Palkittu Informaatiotieteiden yksikön oppimisympäristöjen kokonaisuus muodostuu kolmesta oppimisympäristöstä: Luuppi ry:n koodipaja, Oasis ja SimSpace.  Kokonaisuus muuttaa opiskelukulttuuria sekä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden suhteita.

SimSpacessa tutkimus ja opetus kohtaavat konkreettisella tavalla. Se mahdollistaa yhteistyön myös yliopistoyhteisön ulkopuolisiin organisaatioihin.

Oasiksella on konkreettista näyttöä yhteisöllisyyden synnyttämisestä yli yksikkörajojen. Sen lisäksi, että Oasis on opiskelijoille avoin kohtaamispaikka, se antaa mahdollisuuden rakentaa ja kokeilla tulevaisuuden työympäristöjen toimintamalleja.

Luuppi ry:n koodipaja pyrkii muuttamaan opiskelutapoja yhteisöllisempään suuntaan. Koodipaja on lähtenyt liikkeelle opiskelijoiden tarpeesta saada tukea oppimiseen, ja tieteenalayksikkö on tukenut koodipajan kehittämistä.

Informaatiotieteiden yksikön oppimisympäristöt kokonaisuudessaan antavat opiskelijoille mahdollisuuden tuoda omia opiskeluprojekteja yhteisön tarkasteltavaksi ja sparrattavaksi. Kokonaisuus tuo opiskelijoita uudella tavalla yliopistoyhteisön jäseniksi. Lisäksi se nostaa esille tulevaisuuden tavan opiskella: organisoidun opetuksen rinnalla opiskelijoiden oma aktiivisuus löytää erilaisia oppimistapoja tukee opetussuunnitelmaan sisältyviä osaamistavoitteita.

Varsinaisen Ällästikku-palkinnon ohella opetusneuvosto antoi kunniamaininnan Viestinnän, median ja teatterin yksikön oppimisympäristöjen kokonaisuudelle. Kokonaisuus sisältää Coriolanus Online -pilotin, Teatterimontun ja uudistetun harjoitustoimitus Harkkarin. Näiden oppimisympäristöjen luomisessa on lähdetty tulevaisuusvisiosta – siitä, millaisia taitoja toimittajan ja näyttelijän työssä tarvitaan tulevaisuudessa, ja oppimisympäristöt on suunniteltu sen mukaan. Coriolanus Online -verkko-opetushanke voitti äskettäin myös kansainvälisen koulutuspalkinnon University of Pennsylvanian isännöimässä Reimagine Education Awardsissa Arts & Humanites -kategoriassa.

Ällästikku-palkinnon valintaa valmistelevaan työryhmään kuuluivat koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva, yliopistonlehtori Jyri Lindén, opintopäällikkö Kati Toikkanen ja suunnittelija Suvi Junes. Palkinnosta päättää Tampereen yliopiston opetusneuvosto. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Mikael Malkamäki ojensi palkinnon Informaatiotieteiden yksikön edustajille johtaja Mika Grundströmille ja opiskelija Kimmo Ronkaiselle valmistuneiden juhlassa 16.12.2016.

Tutustu palkittuihin oppimisympäristöihin:

SimSpacen esittelyvideo

OASIS verkossa

Luuppi ry.

Coriolanus Online yliopiston sivuilla

Harjoitustoimitus Harkkari yliopiston sivuilla

Teatterimonttu Facebookissa