Allergisen tulehdusreaktion synnystä uutta tietoa

Julkaistu 13.4.2017 - 09:03

Allergisen tulehdusreaktion synnystä on saatu uutta solutason tietoa. Suomalais-amerikkalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että immuunivasteen toimintaa ohjaavat dendriittisolut säätelevät pinnallaan IL-7Ra-proteiinia, joka vaikuttaa dendriittisolujen kykyyn säädellä allergista tulehdusreaktiota.
 
Normaalitilanteessa dendriittisolujen pinnalla on IL-7Ra-proteiinia hyvin vähän, jos ollenkaan. Tutkimuksessa osoitettiin, että kun dendriittisolut aktivoituvat, erityisesti allergiassa esiintyvien tulehdusvälittäjien läsnä ollessa, IL-7Ra-proteiinin määrä dendriittisolujen pinnalla lisääntyy voimakkaasti.
 
IL-7Ra toimii solun pinnalla TSLP-nimisen välittäjäaineen reseptorina, ja kun IL-7Ra:n ilmentyminen lisääntyy, dendriittisolujen sisään välittyy tieto liukoisen välittäjäaineen (TSLP) läsnäolosta solun ulkopuolella. Lisääntynyt TSLP-vaste puolestaan ohjaa dendriittisoluja kouluttamaan auttaja-T-soluja niin, että allerginen tulehdusvaste voimistuu.  
 
– Tulosten pohjalta voidaan jatkossa tutkia tarkemmin tekijöitä, jotka säätelevät IL-7Ra-molekyylin ilmentymistä. Näihin tekijöihin vaikuttamalla voidaan mahdollisesti hoitaa allergisia sairauksia, kertoo tutkimukseen osallistunut projektinjohtaja Ilkka Junttila Tampereen yliopistosta.
 
– Näin voidaan pyrkiä sammuttamaan allerginen tulehdusvaste ennen varsinaisen tulehduksen ja allergisen reaktion syntyä, Junttila jatkaa.
 
Tutkimus on osa Junttilan laajempaa, pääosin Suomen Lääketieteen säätiön ja Tampereen tuberkuloosisäätiön tukemaa tutkimusprojektia allergisen tulehduksen syntymekanismeista ja samalla myös osa FM Laura Kummolan väitöskirjatutkimusta.
 
– On ollut ilo saada olla mukana tässä projektin osassa. Erityisesti se, että onnistuimme varsin vaativien tutkimusmenetelmien käytössä  täällä Tampereella paikallisin voimin, on rohkaisevaa. On hienoa, että pärjäämme metodologisesti tasavertaisina kumppaneina maailman johtavien immunologisten tutkimusryhmien joukossa, Junttila huomauttaa.
 
– Toki kaikessa biolääketieteellisessä tutkimuksessa lähtökohta on lääketieteellisen hoidon ja diagnostiikan kehittäminen, ja jatkossa pyrimme entistä paremmin yhdistämään perustutkimusta kliiniseen todellisuuteen. Teemme esimerkiksi tämän projektin jatkotöissä aktiivista yhteistyötä TAYS:n Allergiakeskuksen kanssa astmadiagnostiikan kehittämiseksi, Junttila kertoo.
 
Tutkimuksen tekivät yhteistyössä Tampereen yliopiston ja yhdysvaltalaisen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) -instituutin tutkijat.
Kummola L,  Ortutay Z, Chen X,  Caucheteux S, Hämäläinen S, Aittomäki S, Yagi R, Zhu J, Pesu M, Paul WE and Junttila IS:
Interleukin(IL)-7Rα expression regulates murine dendritic cell sensitivity to  Thymic Stromal Lymphopoietin. In Press. Journal of Immunology

 
Lisätietoja:
 
LT, erikoislääkäri, projektinjohtaja Ilkka Junttila, 050 318 6352, ilkka.junttila@uta.fi
Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta ja Fimlab Laboratoriot Oy

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 13.4.2017