Älykäs istuintyyny toi gradupalkinnon

Julkaistu 20.11.2017 - 11:50
Marcus Grunewald
Työtuolille asetettu istuintyyny täyttää tärkeän tehtävän. Marcus Grunewald suunnitteli ja kehitteli laitteen, joka muistuttaa työntekijää taukojen tarpeellisuudesta.

Marcus Grunewald palkittiin ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta koskeneesta opinnäytetyöstä

Tampereen yliopiston Human Technology Interaction -maisteriohjelmasta valmistunut Marcus Grunewald sai valtakunnallisen gradupalkinnon opinnäytetyöstä, jossa hän kehitteli älykkään istuintyynyn muistuttamaan taukojen tarpeellisuudesta.

Palkinnon myönsi Suomessa toimiva ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen osaajien yhdistys SIGCHI Finland. Yhdistys palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta.

”Rohkaisen muitakin
tarttumaan ideaan”

Nykyisin Saksassa asuva Marcus Grunewald kertoo sähköpostitse, että gradupalkinnon saaneen innovaation työstäminen vaati jonkin verran kestokykyä. Hänellä oli ideasta useita kokeiluversioita ennen kuin toimiva ratkaisu löytyi.

Grunewald aloitti gradutyönsä tammikuussa 2016 ja sai sen valmiiksi saman vuoden marraskuussa. Kesän hän teki muita töitä.

– Rohkaisen muitakin tarttumaan tähän ideaan ja kehittelemään sitä. Olen iloinen, jos voin antaa vihjeitä sen edelleen kehittämiseksi. Tämä projekti on osoittanut, että ei tällainen kehittely vaadi suuria investointeja. Tähän tarvittavat laitteet ovat nykyisin halpoja ja helposti saatavissa. Tarvitaan vain hieman luovuutta oikeiden materiaalien käytössä, Grunewald kertoo.

Grunewald ei itse käytä enää kehittämäänsä istuintyynyä, koska sen suunnittelu sai hänet muuttamaan omaa istumiskäyttäytymistään. Hän kertoo seisovansa nykyisin useammin kuin aiemmin, koska hänellä on siihen soveltuva työpöytä. Työura on vienyt hänet toisiin tehtäviin eikä hän enää työskentele istuintyynyn parissa.

”Poikkeuksellisen
vakuuttava työ”

Voittajan valitsi yhdeksän kilpailuun lähetetyn työn joukosta raati, johon kuului kaksi yliopistojäsentä ja viisi yritysten edustajaa. Ehdolla olivat lukuvuonna 2016–2017 valmistuneet opinnäytetyöt.

Palkintoraadin mukaan Grunewaldin gradu on esimerkki hyvästä ”design science” -tutkimuksesta, jossa on kuvattu hyvin perustellut suunnitteluratkaisut laitetta toteutettaessa ja laitteen alustava testaus. Gradu on raadin mukaan sujuvasti kirjoitettu, helppolukuinen ja poikkeuksellisen vakuuttava työ, joka osoittaa kirjoittajan kypsät tutkimustaidot.

Raati suosittelee
jatkotyöskentelyä

Marcus Grunewaldin tavoitteena oli kehittää laite, joka tuottaa muistutuksia liian pitkien istumisjaksojen välttämiseksi. Lähtökohtana oli aiemmin kehitetty pehmuste, joka voitiin laittaa istuimen päälle istumisajan mittaamiseksi.

Gradussa kuvataan työprosessi, jossa opiskelija suunnitteli, rakensi ja testasi älykkään istuintyynyn, joka tuottaa äänimerkkejä pitkien istumisjaksojen katkaisemiseksi. Työn perustana on kattava kirjallisuuskartoitus.

Raadin mukaan gradu antaa yhtenäisen kuvauksen siitä, miten istuintyynyn kehitys eteni vaihe vaiheelta. Aihe on kiinnostava ja sopii hyvin ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen ajankohtaisiin tutkimuskohteisiin, kasvussa oleviin uusiin hyvinvointiteknologioihin. Palkintoraadin mukaan Grunewaldin työ on onnistunut niin hyvin, että se suosittelee hänelle jatkotyöskentelyä tällä alalla.

Marcus Grunewaldin opinnäytetyön ohjasi emeritusprofessori Kari-Jouko Räihä.

Marcus Grunewald: Effect of auditory notification on sedentary behavior in office workers