Arvo kasvoi terveyden tutkimuksen yhteiseksi taloksi

Julkaistu 6.10.2016 - 09:21
Erkkerit käytävien varsilla tarjoavat keskustelupaikkoja. Näkymä Keltaista salia ympäröivältä käytävältä havainnollistaa Arvon keskeisiin piirteisiin kuuluvaa läpinäkyvyyttä.Erkkerit käytävien varsilla tarjoavat keskustelupaikkoja. Näkymä Keltaista salia ympäröivältä käytävältä havainnollistaa Arvon keskeisiin piirteisiin kuuluvaa läpinäkyvyyttä.
Erkkerit käytävien varsilla tarjoavat keskustelupaikkoja. Näkymä Keltaista salia ympäröivältä käytävältä havainnollistaa Arvon keskeisiin piirteisiin kuuluvaa läpinäkyvyyttä.

Kaupin Lääkärinkadulle valkoisen Arvo-rakennuksen viereen on noussut myös keltainen, turkoosi ja vihreä rakennus: kokonaisuus on valmis. Lääketieteen yksikön, BioMediTechin ja Terveystieteiden yksikön uusissa tiloissa opiskellaan, opetetaan ja tehdään tutkimusta, jolla voi olla vaikutusta miljoonien ihmisten elämään.

Arvossa on paljon avointa, yhteistä tilaa ja paljon lasiseiniä, ikkunoita ja avaria näkymiä. Työtiloissa on yhteisten huoneiden vastapainoksi pieniä vetäytymishuoneita.

Toiminnalliset kokonaisuudet on erotettu väreillä. Keltaisessa rakennusosassa opiskellaan, turkoosissa ovat laboratoriot ja vihreässä muita työtiloja.

Uudessa rakennusosassa on noin 22 000 neliömetriä huippumodernia tilaa. Koko Arvossa tilaa on noin 29 000 neliötä. Siellä työskentelee noin 600 ihmistä ja opiskelee noin 1 000. Opetustiloissa on kaikkiaan yli 1 800 paikkaa.

Arkkitehti: Harppaus uuteen

Arvon kokonaisuuden suunnitellut arkkitehti Matti Mastosalo sanoo, että tilat ovat harppaus uuteen. Erillisiä työhuoneita on vähän ja työtilat ovat pääosin yhteiskäyttöisiä.

Rakennuksen sydämen muodostavat keskellä rakennusta sijaitsevat, kalustetut hissiaulat, jotka on suunniteltu kohtaamispaikoiksi.

- Olen iloinen siitä, kuinka hyvin käyttäjät ovat lähteneet mukaan.

- Kaikki ovat tinkineet turvallisesta omasta tilastaan ja saaneet paljon yhteistä.

Uusiin tiloihin tottuminen vie toki aikansa. Mastosalo kuitenkin arvelee, että työtilojen jakaminen voi olla tulevaisuuden toimintatapa. Mahdollisuus työskennellä kannettavan tietokoneen kanssa eri puolilla rakennusta antaa myös vapautta.

- Tämä teema näkyy kaikessa Arvon suunnittelussa.

Terveyden tutkijat saman katon alla

Yliopiston lääketieteen, biotieteiden ja terveystieteiden opetus ja tutkimus ovat nyt samassa rakennuksessa. Tutkijoiden yhteistyön on arveltu lisääntyvän, kun he kohtaavat toisiaan aiempaa enemmän.

Arvossa sijaitsevat muun muassa Eturauhassyövän tutkimuskeskus, Gerontologian tutkimuskeskus, Keliakiatutkimuskeskus, Lasten terveyden tutkimuskeskus ja Vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille eli FICAM.

Tutkimuslaboratoriot laitteineen ovat yhteisiä. Laboratoriot on ryhmitelty siten, että tietyntyyppisiä laboratoriotöitä tehdään tietyssä kerroksessa. Erillään muista ovat puhdastilat ja soluviljelmät, joissa vaaditaan tarkoin säädeltyjä oloja. Kaikkia laboratorioita palvelee yhteinen välinehuolto.

Työhuone- ja toimisto-osassa työskentelee sekä tutkijoita että tukipalvelujen henkilökuntaa.

Professori: Kanssakäyminen helpompaa

Lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professori Anne Kallioniemi muutti elokuussa FinnMedi 2:sta Arvon uuteen osaan.

- Tilat ovat hienot, hän sanoo.

- Olin mukana suunnitteluprosessissa ja rakennusvaiheessa puhuttiin paljon positiivisista törmäämisistä. Ihan eri lailla täällä tapaa ihmisiä kuin aiemmin, kun huoneemme olivat siroteltuina eri rakennuksiin.

- Kun sekä BioMediTech että muut yksiköt ovat samassa talossa, kanssakäyminen on helpompaa.

Laboratoriotyötä tekevät tutkijat joutuvat Arvossa liikkumaan aiempaa enemmän, koska erityyppiset laboratoriot on sijoitettu eri kerroksiin. Töiden organisointi vaatii enemmän suunnittelua, Kallioniemi toteaa.

- Toisaalta kaikilla on nyt käytössään kaikki laboratoriolaitteet, ja ne ovat samassa rakennuksessa, mikä on suuri etu.

Taitokeskus myös sairaalan ja TAMK:in käytössä

Taitokeskus toimii sekä opiskelijoiden että jo valmiiden ammattilaisten opetus- ja harjoittelutilana. Kuvitellun potilaan elintoimintoja ja reaktioita ohjataan tietokoneilla lasin takaa valvomosta.
Taitokeskus toimii sekä opiskelijoiden että jo valmiiden ammattilaisten opetus- ja harjoittelutilana. Kuvitellun potilaan elintoimintoja ja reaktioita ohjataan tietokoneilla lasin takaa valvomosta.

Tampereen yliopistollisen sairaala-alueen reunassa sijaitsevassa Arvossa on myös tiloja, joita yliopisto, sairaala ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) käyttävät yhdessä.

Taitokeskus, huippumoderni lääketieteen simulaatiotila, on yliopiston, sairaalan ja ammattikorkeakoulun yhteinen. Siellä voidaan harjoitella esimerkiksi päivystyksen toimintaa eri ammattiryhmien opiskelijoista koostuvissa tiimeissä. Taitokeskuksessa lääketieteen opiskelijat opettelevat myös erilaisia toimenpiteitä kipsauksesta lähtien.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopiston yhteinen biopankki sijoitetaan muiden tutkimusnäytevarastojen yhteyteen.

Yliopisto on vuokrannut uuden rakennusosan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Uuden osan hinnaksi tuli 67 miljoonaa euroa. Uusien tilojen vihkiäisjuhlaa vietetään torstaina 6. lokakuuta.

Teksti: Pirjo Achté
Kuvat: Jonne Renvall

Lue myös:
Tunteiden ja tarinoiden taidetta Arvon seinille
 

Korkea Keltainen sali on italialaisen piazzan mittakaavassa. Se on suunniteltu Arvon toriksi, monikäyttöiseksi, ulkotilaa muistuttavaksi keskukseksi. Seinää hallitsee led-näyttö.
Korkea Keltainen sali on italialaisen piazzan mittakaavassa. Se on suunniteltu Arvon toriksi, monikäyttöiseksi, ulkotilaa muistuttavaksi keskukseksi. Seinää hallitsee led-näyttö.
Lasiseinäiset opetustilat ja työhuoneet luovat avaruutta ja mahdollistavat tehokkaan tilankäytön.
Lasiseinäiset opetustilat ja työhuoneet luovat avaruutta ja mahdollistavat tehokkaan tilankäytön.
Opetuslaboratorioissa harjoittelevat sekä lääketieteen että bioteknologian opiskelijat.  Luentosalien ja muiden opetustilojen joukossa on myös opiskelijoiden toivoma hiljainen opiskelutila.
Opetuslaboratorioissa harjoittelevat sekä lääketieteen että bioteknologian opiskelijat.  Luentosalien ja muiden opetustilojen joukossa on myös opiskelijoiden toivoma hiljainen opiskelutila.