Asunto on ihmisoikeus

Julkaistu 21.9.2018 - 13:26

Asunnottomien määrä on laskussa, mutta nuorten asunnottomien määrä kasvaa

Taina Meriluoto
Taina Meriluoto sai kansainvälisen tutkijapalkinnon kokemusasiantuntijuutta ja asunnottomuutta koskevasta tutkimuksestaan.

Teksti: Jaakko Kinnunen

Tutkija Taina Meriluoto on voittanut kansainvälisen tutkijapalkinnon kokemusasiantuntijuutta ja asunnottomuutta koskevasta tutkimuksestaan. Housing First Early Career Research Award -palkinnon myöntää EOH (European Observatory on Homelessness). Meriluoto vastaanottaa palkinnon loppuviikolla konferenssissa Budapestissa.

Taina Meriluoto työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Palkitussa artikkelissaan Meriluoto tarkastelee, kuinka kokemusasiantuntijat kokevat mahdollisuutensa työskennellä asunnottomuuden parissa. Meriluoto analysoi kahden asunnottomuuden parissa työskentelevän ja neljän kokemusasiantuntijan haastattelut, jotka hän oli aiemmin kerännyt väitöskirjaansa varten. Kokemusasiantuntijat olivat kaikki olleet itse aiemmin asunnottomia, mutta työskentelivät haastatteluhetkellä asunnottomuuden parissa toimivan organisaation palveluksessa.

– Kokemusasiantuntijan työssä on nähtävissä selvä jakolinja aidon kokemuksen ja uskottavan asiantuntijaroolin välillä. Tutkin asiaa tämän jännitteen kautta, Meriluoto kertoo.

Asiantuntijan täytyy
esiintyä kahdessa roolissa

Asunnottomuuden parissa työskentelevät kokemusasiantuntijat ovat tutkijan mukaan vaikeassa tilanteessa kahden eri roolin välillä: Toisaalta heidän täytyy puhua ja toimia tavalla, joka kertoo omakohtaisesta kokemuksesta. Samaan aikaan heiltä kuitenkin vaaditaan rauhallista ja formaalia asiantuntijuutta, jotta heidät hyväksytään muiden asiantuntijoiden joukkoon.

– Tämä on kova vaatimus. Asiantuntijan tyyli ei toimi kadulla, ovet pamahtavat kiinni hyvin nopeasti. Ne asiat, jotka lisäävät ihmisen uskottavuutta toisessa viitekehyksessä, vievät sitä pois toisessa ympäristössä, Meriluoto kertoo.

Yksi haastateltavista kertoi, että pelkkä asiantuntijan titteli saattaa muodostua esteeksi, kun hän yrittää luoda suhteen asunnottoman ihmisen kanssa: asunnoton ihminen saattaa kokea, että toinen osapuoli yrittää nostaa itsensä hänen yläpuolelleen tittelinsä avulla.

Toinen haastateltava kertoi pettyneensä projektiin, jossa hänellä oli ainoastaan sivustakatsojan rooli. Hän koki, ettei häntä haluttu kokoukseen, vaikka tätä ei sanottukaan suoraan.

– Ei ei, he eivät koskaan sanoisi sitä suoraan. Mutta kaikilla muilla on titteli ja minulle ei. Siellä on insinöörejä, suunnittelijoita ja arkkitehteja. Mitä asiaa vanhalla vangilla siellä olisi, haastateltava kertoi.

Suomen asunto ensin -malli
kiinnostaa maailmalla

Suomi muutti tapaansa suhtautua asunnottomien ihmisten rooliin kymmenisen vuotta sitten. Aiemmin linjana oli, että asunto pitää ansaita. Asunnottomalta henkilöltä vaadittiin esimerkiksi päihteettömyyttä asunnonsaannin ehtona.

– Asunto ensin -mallissa asunto ajatellaan ihmisoikeutena. Henkilön muita ongelmia on huomattavasti parempi tilanne lähteä korjaamaan, jos hänelle on ensin järjestetty asunto. Tämä vanha malli oli kyllä inhimillisesti erittäin vaikea ja rankka vaatimus, Meriluoto sanoo.

Tutkija kertoo, että Suomen tuloksia asunnottomuuden parissa seurataan tarkasti maailmalla.

– Monessa maassa asunnottomuus nähdään lähes mahdottomana ongelmana ratkaista. Suomessa olemme kuitenkin saaneet aikaan hyviä tuloksia.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen mukaan Suomessa oli viime vuonna 7 112 asunnotonta. Asunnottomien määrä laski edellisestä vuodesta 331 henkilöllä. Asunnottomien määrä laski nyt viidettä vuotta peräkkäin. Erityisen myönteistä oli asunnottomien perheiden määrän lasku: vuonna 2017 Suomessa oli 214 asunnotonta perhettä, kun vuotta aiemmin lukema oli 325.

Nuorten tilanne huolestuttaa tutkijaa

Asunnottomien kokonaismäärä laskee mutta alle 25-vuotiaiden asunnottomuus lisääntyy.

– Huolena on, että jostain syystä toimintamallimme ei riitä nuorten kohdalla. Eräs haastateltavani kuvasi tilannetta sanoin ”perälauta vuotaa”. Eli vaikka asunnottomien kokonaismäärä laskee, yhä uusia ihmisiä ajautuu asunnottomiksi, sanoo tutkija Taina Meriluoto, joka palkittiin kansainvälisellä tunnustuksella kokemusasiantuntijuutta ja asunnottomuutta koskevasta tutkimuksestaan.

Nuorten asunnottomuuden taustalla esiintyvät ongelmat ovat tutkijan mukaan vaikeutuneet. Monilla on laitostaustaa ja mielenterveysongelmia. Joillakin henkilöillä päihteiden väärinkäyttö kulkee jo kolmannessa sukupolvessa.

– Osalla nuorista on myös syvää epäluottamusta kaikkia yhteiskunnan palveluja kohtaan. Tämän ongelman ratkaisemiseksi vaaditaan isoja muutoksia ja parannuksia moniin yhteiskunnan palveluihin ja toimintatapoihin, Meriluoto kertoo.