Dialoginen johtaminen edistää myös tuottavuutta

Julkaistu 8.2.2016 - 13:06

Suomalaisilla työpaikoilla on edellytyksiä oppimiskulttuuriin, yhteistoimintaan ja dialogiin. Niiden avulla voidaan lisätä työhyvinvointia, innostaa innovointiin ja kasvattaa tuottavuutta.

Työpaikkojen kaikkia voimavaroja ei kuitenkaan osata tai haluta käyttää. Se näkyy voimavarojen ja osaamisen tuhlaamisena samanaikaisesti kun tuottavuutta pitäisi parantaa. Hyvä yhteistoiminta edellyttää sekä johtajilta että työntekijöiltä monenlaisia dialogisuustaitoja.

- Tutkimme johtajuuden näkökulmasta nimenomaan työhyvinvointia, motivoitumista ja oppimista tukevaa johtamista, kertoo Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä (Dinno) -tutkimusohjelman johtaja, dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta.

- Tarkastelimme tieteellisesti ja kehittämishankkeissamme konkreettisesti dialogia, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, mikä saa ihmiset motivoitumaan ja mikä vaikuttaa työn tuottavuuteen sekä laajemmin tuloksellisuuteen.

- Varsinkin nyt, kun Suomessa on keskusteltu väliin kiivaastikin työmarkkinaosapuolten ja hallituksen yhteistoimista, olisi päättäjien hyvä lukea tutkimuksemme loppujulkaisu. Yhteistoiminnallisuus on ajankohtaisempi kuin koskaan, eikä siihen tarvita merkittäviä taloudellisia satsauksia vaan myönteinen asenne, tahto ja aika aitoon yhteistoimintaan kantavat jo pitkälle, toteaa Syvänen.

Tutkimusohjelman loppuraportin ja kirjan julkistamis- ja tiedotustilaisuus järjestetään
perjantaina, 12. helmikuuta kello 14 - 15.30

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa
Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen 5. kerros, kokoushuone 5026 - 5027.

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -tutkimusohjelmassa tutkittiin monitieteisesti johtamisen dialogisuuden edistävää roolia työpaikkojen innovatiivisuudessa ja uudistumisessa, tuloksellisuudessa ja kestävässä työelämässä työhyvinvointia tukien.

Hankkeeseen liittyi 20 konkreettista tutkimus- ja kehittämiskohdetta pääasiassa julkiselta sektorilta ja sen osana toteutettiin neljä Tekesin rahoittamaa kehittämishanketta. Ne olivat vanhuspalvelut ja sairaala, ammatillinen koulutus, peruskoulutus, päivähoito ja varhaiskasvatus sekä seurakunnat ja seurakuntayhtymät. Tulokset olivat hyvin samansuuntaiset eri sektoreilla, työ- ja tehtäväaloilla.

Tutkimuksen rahoittajat olivat Tekes ja Työsuojelurahasto ja sen toteuttivat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.

Vuosina 2012 - 2014 toteutetun Dinno-tutkimusohjelman tulokset on saatavana julkaisuna Dialoginen johtaminen - Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Sirpa Syvänen, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio ja Timo Toikko (Tampere University Press 2015).

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Sirpa Syvänen, 040 190 1315, sirpa.syvanen@uta.fi
Yliopistotutkija Kati Tikkamäki, 040 190 1309, kati.tikkamaki@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 8.2.2016