EL-TRAN kysyy kansalaisilta ja päättäjiltä energiankäytöstä ja energiapolitiikasta

Julkaistu 24.8.2016 - 15:31

Suomalainen energiahuolto ja energiamarkkinat ovat muuttumassa nopeasti. Se on seurausta muun muassa Euroopan unionin Suomelle asettamista päästövähennystavoitteista, öljyn hinnan selvästä laskusta ja tuulivoiman ja aurinkoenergian osuuden voimakkaasta kasvusta energiantuotannossa. Samanaikaisesti energiakysymyksistä ja energiapolitiikasta käydään aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua.

Energiahuollon ja -markkinoiden muuttuessa nopeasti tarvitaan tutkittua tietoa siitä, minkälaisia mahdollisuuksia energiapolitiikan eri sidosryhmät näkevät Suomen energiajärjestelmän kehittämisessä.

Suomalaisten energiankäyttötavoista, halukkuudesta tehdä muutoksia omassa energiankäytössään ja yleisemmin energiapolitiikkaa koskevista käsityksistä kerätään tietoa elo-syyskuun vaihteessa tehtävällä posti/internet-kyselyllä.  Kysely on lähetetty 4 000:lle 18-75-vuotiaalle suomalaiselle.  Tampereen yliopiston johdolla tehtävä kysely on osa EL-TRAN -tutkimushanketta.

- Kansalaisten energiankäyttötapojen selvittäminen on tärkeää, koska uusien energiaa säästävien ja sen käyttöä tehostavien ympäristöystävällisten teknologisten innovaatioiden toteuttaminen on vaikeaa, ellei kansalaisilla ja yrityksillä ole valmiuksia niiden käyttöön ottamiseen, toteaa professori Ilkka Ruostetsaari.

Samanaikaisesti kansalaiskyselyn kanssa selvitetään toisella internet-pohjaisella kyselyllä energia-alan eri sektoreita edustavien päättäjien ja asiantuntijoiden suhtautumista energiapoliittisessa keskustelussa esillä oleviin, ristiriitojakin herättäviin kysymyksiin ja laajemmin Suomen energiapolitiikan suuntaan.

Alustavat tutkimustulokset kansalaiskyselystä ja päättäjä/asiantuntijakyselystä valmistuvat loppusyksystä 2016.

EL-TRAN -tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka Suomi voisi siirtyä resursseja tehokkaammin käyttävään ja ympäristön kannalta kestävään sähköenergiajärjestelmään. Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuksen keskus ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimushankkeen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Tutkimushankkeessa tähän mennessä tehtyjä politiikka-analyysejä

EL-TRAN -verkkosivut
Twitter: @Eltranteam

Lisätietoja: 
Professori Ilkka Ruostetsaari, 050 318 6031