EL-TRAN mukana Vaasa Energy Week -tapahtumassa 22.3.

Julkaistu 20.3.2017 - 09:57

Kansalaiset mukaan ja siirtotariffit tehopohjaisiksi

EL-TRAN-tutkimuskonsortio osallistuu keskiviikkona 22. maaliskuuta Vaasa Energy Week -tapahtumaan. Konsortio järjestää keskustelun Suomen sähkömarkkinoiden sääntelystä tulevaisuudessa. EL-TRAN-konsortiosta puhujina ovat professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta, professori Pertti Järventausta Tampereen teknisestä yliopistosta ja professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

EL-TRAN tutkii, kuinka suomalaisesta sähköjärjestelmästä voitaisiin kehittää ilmastoneutraalimpi ja resurssitehokkaampi ja millaisia politiikkaongelmia asiaan liittyy.

Professori Aalto katsoo tulevaisuuden sähkömarkkinoita kansalaisten näkökulmasta.

- Suomen uusi vuoteen 2030 ulottuva energiastrategia asettaa kansalaiset ja kuluttajat aiempaa keskeisempään rooliin energiapolitiikassa. Tämä on askel oikeaan suuntaan. EL-TRAN:n tutkimukset ovat osoittaneet, että sähköjärjestelmän asiantuntijat ovat valmiita suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastoneutraalimpaa ja resurssitehokkaampaa järjestelmää. Samalla olemme löytäneet kansalaisilta merkittävää valmiutta osallistua tähän energiamurrokseen. Paletti ei kuitenkaan ole vielä valmis!, professori Aalto toteaa.

Professori Järventausta tarkastelee uusia jakeluverkkoyhtiöiden verkkopalvelumaksujen tariffirakenteita osana sähköenergiajärjestelmän ja markkinoiden muutosta. Keskeisenä näkökulmana ovat pienasiakkaiden nykyiseen energiapohjaiseen hinnoitteluun liittyvät haasteet ja tehon huomioonottaminen hinnoittelussa. Teho on keskeinen tekijä sähkönjakeluverkon mitoituksessa. Jos teho olisi yksi hinnoitteluperuste, se tukisi osaltaan siirtymää resurssitehokkaampaan sähköenergiajärjestelmään.

Professori Taluksen aiheena ovat Suomen sähkömarkkinoiden tulevaisuuden muutokset ja niiden lainsäädännölliset seuraukset. Puheessa arvioidaan muun muassa energiaunionin vaikutuksia Suomeen. Talus toimii myös keskustelun puheenjohtajana.

Vaasa Energy Week on vuotuinen tapahtuma, jossa energia-alan eri toimijat tapaavat ja keskustelevat alan ajankohtaisista aiheista.

EL-TRAN-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja:
Professori Pami Aalto, 050 318 5952, pami.aalto@uta.fi
http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

Professori Pertti Järventausta,  040 549 2384, pertti.jarventausta@tut.fi
http://webhotel2.tut.fi/units/set/Personnel/Jarventausta

Professori Kim Talus, 050 442 3315, kim.talus@uef.fi

Vaasa Energy Week:
http://energyvaasa.vaasanseutu.fi/energyweek/about-energyweek-2017/

www.el-tran.fi; @Eltranteam

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.3.2017