EU rahoittaa tutkimusta aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista syrjäytymisen ehkäisyssä

Julkaistu 29.1.2016 - 12:33

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö on saanut 2,5 miljoonan euron tutkimusrahoituksen EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Helmikuussa alkavassa EduMAP-hankkeessa tutkitaan aikuiskasvatuksen roolia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten elämässä. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita kahdeksasta maasta.

Tutkimuksen kohteina ovat paitsi EU-maiden aikuiskoulutusjärjestelmät myös eri syistä syrjäytymisvaarassa olevat 16-30-vuotiaat nuoret aikuiset. Koulutuksesta tai yhteiskunnasta syrjäytymisen taustalla voi olla lukutaidottomuus, maahanmuutto, vamma tai jokin muu yksittäinen tekijä.

Viime kädessä tutkimuksen tavoitteena on auttaa eurooppalaista aikuiskoulutusta kohtaamaan syrjäytymisvaarassa olevien tarpeet.

- Vaille ammatillista koulutusta jäävät nuoret syrjäytyvät helposti paitsi työmarkkinoilta myös yhteiskunnasta. Maahanmuuttajille lisähaasteita tuovat heikot kielelliset ja kulttuuriset valmiudet.  Monissa Euroopan maissa rajusti lisääntynyt humanitaarinen maahanmuutto tekee EduMAP-hankkeesta erityisen ajankohtaisen, toteaa koko hanketta koordinoiva professori Pirkko Pitkänen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä.

Hyvin toimivia käytäntöjä kartoitetaan Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. Lisäksi kehitetään sähköinen toimintaympäristö tiedon levittämiseksi sekä muita toimintoja, joiden avulla koulutuksen järjestäjät ja kohderyhmät saadaan vuorovaikutukseen keskenään.

Kolmivuotinen tutkimus toteutetaan kasvatustieteiden yksikössä (EDU) yhteistyössä informaatiotieteiden yksikön (SIS) kanssa. Hanketta johtavat professori Pirkko Pitkänen ja erityisasiantuntija Virve Kallioniemi-Chambers.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Virve Kallioniemi-Chambers, 050 318 6754, virve.kallioniemi-chambers@uta.fi
Professori Pirkko Pitkänen (EDU), 050 420 1536, pirkko.pitkanen@uta.fi
Professori Martti Juhola (SIS), 040 190 1716, martti.juhola@uta.fi

Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship (EduMAP) -tutkimuksen aloituskokous on 5.-6. helmikuuta Tampereen yliopistossa.