Haku keväällä 2018: Varhaiskasvatukseen uusi hakukohde aiempia yliopisto-opintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneille

Julkaistu 16.1.2018 - 11:35

Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) koulutus, kasvatustieteen kandidaatti

Keväällä 2018 korkeakoulujen yhteishaussa valitaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan varhaiskasvatuksen hakukohteen (avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneet) kautta enintään 40 opiskelijaa avoimessa yliopistossa tai erillisinä suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella tai aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella.

Tämän hakukohteen kautta hyväksytyillä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen kandidaatintutkinto (KK) monimuotototeutuksena, jossa opetuksen pääpaino on verkko-opinnoissa. Lisäksi KK-tutkintoon sisältyy 15 op työssäoppimisjaksoja.

Opinnot alkavat syksyllä 2018 ja kestävät noin 2-2,5 vuotta riippuen aiemmin suoritettujen opintojen määrästä. Opinnot ovat päätoimisia ja sisältävät myös lähiopetusta Tampereen yliopistossa. Tarkempia tietoja opintojen suorittamisesta Tampereen yliopiston opiskelijaksi-sivustolla hakukohteen Tutustu!-osiossa ennen hakuajan alkamista.

Lue lisää koulutuksesta ja valintaperusteista yliopiston opiskelijaksi-sivuilta.