Hyvinvointivaltion tutkijat verkostoituvat

Julkaistu 11.11.2016 - 15:35

Tampereen yliopistoon muodostetaan verkostoa hyvinvointivaltion tutkijoille.

- Yliopistossa on erilaista hyvinvointivaltioon liittyvää tutkimusta, mutta useimmiten se on jakautunut kohderyhmien tai sektoreiden mukaan. Nyt haemme systeemisempää tai rakenteellisempaa lähestymistapaa aiheeseen, sanoo verkostoa organisoiva sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.
 
- Hyvinvointivaltiota tarkastellaan ilmiölähtöisesti ja monitieteellisesti sekä erilaisilla metodeilla. Kaikkien oppi- ja tieteenalojen sekä tiedekuntien edustajat tieteellisen uran eri vaiheista ovat tervetulleita mukaan. Samaten mukaan voi liittyä tutkijoiden yhteistyökumppaneita muista yliopistoista, Saari kertoo.

Hyvinvointivaltiotutkijoiden verkosto analysoi hyvinvointivaltiota institutionaalisena rakenteena sekä historiallisesti ja vertailevasti että ajankohtaisena yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä.

- Olemme erityisen kiinnostuneita kansallisten mallien muutosta tuottavista erilaisista mekanismeista sekä hyvinvointivaltiossa yleensä että eri politiikkalohkoilla.

- Samaten meitä kiinnostavat sekä hyvinvointivaltion rahoitusmekanismit että sen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, työllisyyteen ja asumiseen sekä kulttuurisiin tulkintoihin. Oma roolinsa hyvinvointivaltiotutkimukselle on myös siitä eri medioissa käytävällä keskustelulla ja erilaisia kulttuurisilla representaatioilla, Saari sanoo.

Verkosto jakaa tietoa sähköpostilistansa kautta. Tarkoitus on muodostaa tutkimus- ja kirjahankkeita ja järjestää muutamia seminaareja vuosittain.

Verkoston ensimmäinen kokoontuminen on tammikuussa 2017. Ensimmäinen seminaari järjestetään loppukeväästä 2017.

Alkuvaiheessa verkostoa organisoivat sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari ja Yhteiskunnan historian huippuyksikön johtaja, professori Pertti Haapala. Verkoston sihteerinä toimii yliopistotutkija Minna Harjula, jolta saa myös ohjeet verkoston postituslistalle liittymisestä.

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Minna Harjula, 050 318 6079