Julkea! vie kokeillen kohti uudenlaista tiedejulkaisemista

Julkaistu 27.4.2017 - 10:31

Tiedejulkaisemisen kehittämishanke Julkea! astuu julkisuuteen Kaupunkitutkimuksen päivien yhteydessä Helsingissä 27.-28.4.

Tieteellinen julkaisutoiminta on merkittävässä muutostilassa. Julkaisujen lisääntyvä avoin saatavuus, kansainvälistymisen paineet sekä muut tiedepoliittiset kehityskulut asettavat kotimaisen seurapohjaisen tiedejulkaisemisen uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien eteen.

Julkea! etsii tapoja uudistaa tiedejulkaisemisen käytäntöjä, liikkeelle panevana voimanaan kolme samoilla tutkimuskentillä vaikuttavaa tieteellistä seuraa. Hanke luo maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen parissa toimiville tiedeyhteisöille lisää tarttumapintaa tiedejulkaisemiseen, tieteellisiin seuroihin sekä yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Julkea! on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sekä Suomen Maantieteellinen Seuran yhteishanke, jonka tavoitteena on tiivistää lähialojen seurojen välistä yhteistyötä, luoda ja vahvistaa yhteyksiä tiede- ja ammattiyhteisöjen ja tieteellisten seurojen välillä sekä löytää ja kehittää uudenlaisia tiedejulkaisemisen käytäntöjä ja tieteellisiä keskusteluareenoja.

Työn alla on muun muassa ajankohtaisen tutkimuksen vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen esiin tuomiseen soveltuva verkkojulkaisualusta, jolla tutkijat ja ammattilaiset saavat äänensä kuuluviin.

Hanketta johtaa akatemiatutkija Kirsi Pauliina Kallio ja koordinoi tutkija Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta.

Julkea!-hanke on kaksivuotinen (2017-2018) ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Julkea! on luonteeltaan kokeileva ja avoin. Hanke muotoutuu vuorovaikutuksessa tiedeyhteisöjen kanssa, ja kutsuukin siksi edellä mainittujen tieteenalojen tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset osallistumaan keskusteluun tiedejulkaisemisen tulevaisuudesta sekä virtuaalialustoilla että tapaamisissa ja tapahtumissa.

Lisätietoja:
Julkean! koordinaattori, tutkija Pieta Hyvärinen, 045 633 1345, info@julkea.fi
www.julkea.fi
FB/Twitter: @julkeatiede

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 27.4.2017