Jyväskylän ja Tampereen yliopistot sopivat työ- ja organisaatiopsykologian osaamiskeskittymästä

Julkaistu 7.11.2017 - 14:25

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden- ja psykologian tiedekunta ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta ovat allekirjoittaneet sopimuksen työ- ja organisaatiopsykologian osaamiskeskittymästä, josta käytetään lyhennettä WOPC (Work and Organizational Psychology Consortium).

Tavoitteena vahvistaa
tutkimusta ja koulutusta

WOPC vahvistaa Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä. WOPC lisää myös alan tutkimusryhmien vaikuttavuutta ja näkyvyyttä ja laajentaa molempien yliopistojen psykologian tutkijoiden osaamispohjaa työ- ja organisaatiopsykologiassa. Koulutuksen alueella yhteistyötä kehitetään niin, että molempien yliopistojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijat hyötyvät siitä laajempien ristiinopiskelumahdollisuuksien myötä.  Suunnitteilla on yhteisiä kursseja ja seminaareja.

Sopimuksen taustalla pitkä
tutkimus- ja opetusyhteistyö

Yliopistojen välisten temaattisten konsortioiden muodostaminen on yksi keino yliopistojen profiloitumiseen, sillä ne ovat yksittäisiä yliopistoja tai yksikköjä vahvempia sekä tutkimuksessa että opetuksessa. WOPC vastaa tähän odotukseen.
Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen työ- ja organisaatiopsykologian alan tutkijoiden yhteistyö on ollut erittäin intensiivistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkijoilla on ollut useita yhteisiä ulkopuolisesti rahoitettuja tutkimushankkeita ja yhteisiä julkaisuja on syntynyt kymmeniä. WOPC:n perustana on siis pitkäkestoinen aktiivinen yhteistyö.

Lisätietoja:
Taru Feldt, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos, p. 040 8053485, taru.feldt@jyu.fi
Saija Mauno, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, p. 050 3186770, saija.mauno@uta.fi