Kansallisen neurokeskuksen valmistelu alkaa

Julkaistu 26.10.2017 - 11:52

Suomen neurotieteiden osaamisen kokoamiseksi perustetaan tiivis valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Kansallinen neurokeskus. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kliinisen ja perustutkimuksen, tieteenalojen, yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden välillä sekä avata mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja kaupallistamiselle.

Yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua ja pilotointia varten.

Puheenjohtajana toimii dekaani Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja jäseninä on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen, Aalto-yliopiston, yliopistosairaanhoitopiirien, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajia. Valmistelun aikana kuullaan laajasti sidosryhmiä. Samoin huomioidaan muut hankkeet, kuten Kansallinen genomikeskus ja biopankit.

Aivosairaudet aiheuttavat neljä kertaa suuremman menoerän kuin syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet Suomessa ja muissa länsimaissa. Kustannukset kasvavat edelleen erityisesti maissa, joissa väestö vanhenee. Muistisairaudet ja muut aivosairaudet ovat ikääntyvän väestön suurin terveysongelma.

Aivosairauksien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen edellyttää vaativaa erityisosaamista ja tutkimusta. Merkittävyytensä vuoksi neurotieteet ovatkin kansainvälisten lääke- ja teknologiayritysten kehitystyön ja investoinnin kohteena.

Suomessa on laaja-alaista ja kansainvälisesti merkittävää osaamista neurotutkimuksessa etenkin perustutkimuksessa, diagnostiikassa ja terveysteknologiassa. Myös suomalaiset potilasaineistot ja väestöpohjaiset aineistot materiaaleineen ovat ainutlaatuisia.