Kirjallisuudentutkija arvioi Trumpin edustavan puritanismia

Julkaistu 31.8.2018 - 14:35

Teksti: Heikki Laurinolli

Kirjallisuushistoriasta löytyi uusi selitys Donald Trumpin ajattelu- ja toimintatavalle. Amerikkalaiseen kirjallisuuteen perehtynyt kirjallisuudentutkija Markku Lehtimäki sanoo Trumpin edustavan amerikkalaista puritanismia.

Puritanismi on Englannissa 1500-luvulla syntynyt kristillinen suuntaus, joka korostaa uskon kokemuksellisia ja pastoraalisia puolia. Puritanismista tuli 1600-luvulla Amerikassa vahva uskonnollinen liike.

– Trumpin ihanteena on oma siisti, puhdas ja selkeä tila, johon ei saa tulla mitään vierasta ja häiritsevää, vahvoissa lainausmerkeissä likaista. Tämäntyyppinen puritanismi pohjautuu 1600-luvun käsityksiin valoisista ja siisteistä tiloista, joka näkyy myös kirjallisuudessa, Lehtimäki sanoi Tampereella Veteen kirjoitettu -kirjan julkistamistilaisuudessa.

Lehtimäki on toimittanut Arja Rosenholmin ja Hanna Meretojan kanssa veden merkityksiä kirjallisuudessa käsittelevän teoksen, jossa arvioidaan moderneja klassikkoja ja nykykirjallisuuden edustajia suomen-, ruotsin-, saksan-, englannin ja venäjänkielisiltä kulttuurialueilta.

Lehtimäen oma artikkeli käsittelee Ernest Hemingwayn proosataiteen ongelmia. Hemingway tunnetaan Lehtimäen mukaan vesikuvastostaan ja kalastuksesta, mutta ihanne puhtaasta, kirkkaasta ja valoisasta tilasta kohtaa häiriöitä, kun siihen liittyvät sade ja kura, virtaava nestemäisyys, likaisuus ja hedelmällisyys.

Kirjassa käsitellään vesiteemaa myös yhteiskunnallisena kysymyksenä sen kannalta, miten vettä pystytään hallitsemaan ja miten sitä padotaan ja säännöstellään. Esille nousevat myös teknologiausko ja siihen liittyvät riskit.

– Vedellä on voimaa eikä sitä koskaan pystytä hallitsemaan. Se näkyy myös kirjallisuudessa, joka ei koskaan suostu elämään kahlittuna. Aina se etsii uusia vapautumisen reittejä ja uusia tapoja sanoa. Sen takia se vastustaa päälle lyötyjä, pakottavia malleja. Läpi tämän kirjan kulkea ajatus vedestä myös luovuuden ja vapauden edustajana, Lehtimäki sanoo.

Markku Lehtimäki, Hanna Meretoja ja Arja Rosenholm: Veteen kirjoitettu - Veden merkitykset kirjallisuudessa. SKS 2018.